Pozovite » (+381) (0)24 535-533

Izdvajamo

Pandemija zarazne bolesti COVID-19 suočila je sve institucije, udruge i pojedince koji se bave kulturnom djelatnošću s velikim izazovima na koje odgovaraju na način koji je moguć u... detaljnije...

Tragom starih matičnih knjiga u Subotici : Povijest jedne male grane velike porodice Skenderović naslov je knjige Ivana Skenderovića koja izlazi kao četvrta u Biblioteci Prinosi za povijesna... detaljnije...

Bogata baština – trajni zalog naše budućnosti tema je zidnog i stolnog kalendara za 2021. godinu u čijoj izradi i objavi zajednički sudjeluju hrvatske profesionalne institucije i organizacije:... detaljnije...

Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata dovršio je u studenom i predao u tisak likovnu monografiju pod nazivom Cilika Dulić Kasiba, koju autorski potpisuje povjesničarka umjetnosti Olga Šram. Urednica... detaljnije...

Povodom XIX. Dana hrvatske knjige i riječi – dana Balinta Vujkova, u sunakladi Hrvatske čitaonice i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata iz Subotice, krajem rujna 2020., objavljene su... detaljnije...

Monografija Identitet srijemskih Hrvata kroz prizmu tradicijske baštine objavljena je polovicom godine, a treća je u nizu i ujedno plod terenskog etnološkog istraživanja među Hrvatima u Vojvodini. Monografija... detaljnije...

Slijedom uređivačke koncepcije, dvobroj časopisa za književnost i umjetnost Nova riječ za 2019., u sunakladi Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i NIU Hrvatska... detaljnije...

Iz iskusne uredničke ruke i mentorice brojnih studenata prof. dr. sc. Milane Černelić stiže još jedna monografija, na skoro 700 stranica, pod naslovom Tradicijska baština, identitet i migracije... detaljnije...

bara i zlataPovjerenstvo Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za izbor najbolje knjige godine, koja će dobiti nagradu s imenom središnje osobe hrvatske književnosti, znanosti i publicistike iz XVIII. stoljeća Emerika Pavića, održalo je 28. rujna 2021. godine svoju treću sjednicu. Povjerenstvo, u sastavu Ljubica Vuković Dulić kao predsjednica te članovi Zlata Vasiljević i Davor Bašić Palković, odlučilo je za najbolju knjigu objavljenu tijekom 2020. godine proglasiti djelo „Identitet srijemskih Hrvata kroz prizmu tradicijske baštine", glavne urednice i voditeljice projekta Milane Černelić, čiji su sunakladnici Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF-press i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata.

Nagradu je, zbog nemogućnosti dolaska urednice i voditeljice projekta dr. sc. Milane Černelić, primio recenzent dr. sc. Mario Bara na Multimedijalnoj večeri u okviru 20. Dana hrvatske knjige i riječi - dana Balinta Vujkova u Subotici. Nagradu je uručila članica Povjerenstva Zlata Vasiljević.

Obrazloženje:

Monografija Identitet srijemskih Hrvata kroz prizmu tradicijske baštine, koju je uredila prof. dr. sc. Milana Černelić, kao sunakladnički projekt Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF-pressa i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata nastala je kao rezultat etnoloških istraživanja među srijemskim Hrvatima koje su provodili studenti etnologije i kulturne antropologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u okviru kolegija Prakse terenskih istraživanja čija je nositeljica dr. sc. Černelić. Od 2017. te tijekom 2018. i 2019. godine vršena su terenska istraživanja u Petrovaradinu, Srijemskoj Mitrovici, Slankamenu, Golubincima, Sotu, Hrtkovcima, Nikincima, Rumi i Zemunu. Riječ je o dosad slabo etnološki istraženom dijelu zajednice Hrvata u Vojvodini koja svoju prisutnost na ovom prostoru bilježi od vremena dolaska južnih Slavena.

Svi su studentski radovi nastali kao rezultat istraživanja, a uz mentorski rad urednice ove monografije. Kao takvi smatraju se vrijednim znanstvenim doprinosom istraživanju tema iz bogatog kulturnog nasljeđa srijemskih Hrvata, kao i temeljem za njihov nastavak i nadopunu. Naime, i u samim pojedinim poglavljima se ukazuje na potrebu temeljitijih istraživanja pojedinih pojava, što je već značajna uputnica budućim istraživačima. Ovim su radovima pridruženi i pojedini već na drugim mjestima objavljeni radovi s ciljem pružanja što cjelovitijeg uvida u više segmenata života i običaja srijemskih Hrvata.

Osim svojim nespornim znanstvenim doprinosom, ovo knjiško izdanje ocjenjuje se pozitivno i u smislu jedinstva forme i sadržaja, što znači da ispunjava sve uvjete koji su kriterijima propisani, a to su: vrijednost objavljenoga sadržaja, prinos određenome kulturnom području te vizualno-likovno rješenje koje prikladnom formom usklađuje tekstualni i vizualni sadržaj (fotografije, crteže).

Povjerenstvo čestita glavnoj urednici, autorima radova kao i svim suradnicima na realizaciji ove monografije, koja je nakon monografije „Tradicijska baština, identitet i migracije bačkih Hrvata Šokaca", objavljene 2018. godine te istom ovom nagradom nagrađene 2019. godine, nastavila vrijedan rad na monografskoj obradi kulturnih praksi srijemskih Hrvata.

Također čestitamo i svim autorima i nakladnicima koji su u protekloj godini dali doprinos knjiškoj produkciji Hrvata u Vojvodini.

Povjerenstvo:

Zlata Vasiljević, Davor Bašić Palković i Ljubica Vuković Dulić