Pozovite » (+381) (0)24 535-533

4.2. Ostvarivanje prava na informiranje na vlastitom jeziku

Na materinjem jeziku pripadnici hrvatske zajednice u Srbiji trenutačno se informiraju preko Televizije Novi Sad, Radio Subotice, Radio Bačke i tiskanih medija. Kada je riječ o televizijskom programu, Televizija Novi Sad svake druge nedjelje, od polovice 2006., emitira polusatnu emisiju „Prizma" na hrvatskom jeziku, koju priprema jedan urednik. Isprva je Televizija Novi Sad bila samo u ulozi emitera programa na hrvatskom jeziku, koji je pripremala neovisna produkcijska grupa. Radilo se o polusatnoj emisiji pod nazivom „TV divani" koja se na drugom programu TV NS emitirala svake druge nedjelje od sredine 2001. No, sredinom 2004. njezino emitiranje je ukinuto. Inače, pri Televiziji Novi Sad postoji šest redakcija (srpska, mađarska, rusinska, slovačka, rumunjska i romska) čiji se rad financira iz pokrajinskog proračuna. Hrvatska zajednica, iako je druga po veličini nacionalna manjina u Vojvodini, još uvijek ne ostvaruje to pravo.

Program na hrvatskom jeziku Radio Subotice emitira se svakodnevno u trajanju od tri sata. Emisiju priprema Uredništvo na hrvatskom, koje je počelo s radom koncem 1998. i punopravna je članica tog javnog informativnog servisa. Tako ovaj medij osigurava ostvarivanje prava na informiranje na hrvatskome na institucionalno primjeren način: osnivač je Skupština grada Subotice. No, njegovo temeljno ograničenje je slaba čujnost - ovaj se program može pratiti samo u Subotici i njezinoj okolici. Na Radio Bačka u Baču od 2006. se jednom tjedno emitira jednosatna emisija Zvuci bačke ravnice koju pripremaju članovi HKUD-a „Dukat" iz Vajske, a urednik je Ivica Straćinski.

Postoji i nekoliko tiskanih medija - informativno politički tjednik „Hrvatska riječ" (počeo izlaziti u siječnju 2003.), Katolički mjesečnik „Zvonik" (redovito izlazi od polovice 1994.; www.zvonik.org.rs), mjesečno glasilo Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini „Glas Ravnice" (s prekidima izlazi od 1990.), tromjesečnik za kulturu „Miroljub" (izlazi od 1998.), kojega izdaje Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo „Vladimir Nazor" u Somboru, mjesečnik „Glasnik Pučke kasine" (izlazi od 2003.), glasilo ove pučke udruge, te dvomjesečnik „Zov Srijema" (izlazi od 1995. u Zagrebu), glasilo Zajednice prognanih i izbjeglih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata, koja je utemeljena koncem 1991. u Zagrebu. No, jedino tjednik „Hrvatska riječ" ima ozbiljniju, utemeljeniju i trajniju misiju u domeni informiranja na vlastitom jeziku, i to zbog svoje institucionalne uređenosti i načina financiranja - osnivač je tijelo manjinske samouprave (Hrvatsko nacionalno vijeće), a financira se iz pokrajinskog proračuna. U listu se svakog mjeseca pojavljuju i dodaci: podlistak za djecu „Hrcko" i podlistak za mladež „Kužiš". Također, ima i vlastitu internetsku stranicu - www.hrvatskarijec.rs, u kojoj se donosi izbor iz sadržaja. Dnevno s vijestima ažuriranu internetsku stranicu ima i program na hrvatskom Radio Subotice - www.suboticadanas.info.

 

Baština