Pozovite » (+381) (0)24 535-533

4.4. Službena uporaba hrvatskoga jezika i pisma

Premda je zajamčen srbijanskim Ustavom, ratificiranim međunarodnim dokumentima i nekolicinom zâkona, pitanje službene uporabe hrvatskog jezika u Vojvodini još uvijek nije sukladno riješeno. Istina, Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine pokrenula je početkom svibnja 2002. „inicijativu za uvrštavanje hrvatskog jezika kao službenog". Međutim, ova inicijativa nikada nije provedena do kraja. Pa ipak, pokrajinska tijela vlasti su od toga vremena činila određene korake kao da je ova odluka pravomoćna: uvedena je početkom 2004. institucija lektora u Pokrajini, imenuju se sudski tumači za hrvatski jezik na onim područjima gdje živi značajni postotak Hrvata, djelomice se vodi računa o uporabi hrvatskog jezika... Ovo pitanje treba se riješiti dobivanjem suglasnosti od Narodne skupštine Republike Srbije na novi Statut APV, prema kojemu je hrvatski jezik jedan od šest jezika koji su u službenoj uporabi u tijelima i organizacijama AP Vojvodine.

Što se tiče lokalne razine, samo je u Subotici hrvatski jezik u službenoj uporabi, i to na području cijeloga grada, a na temelju odluke lokalnoga parlamenta koja je donesena još 1993. godine. Istina, ova je odluka osporena početkom 2001. od strane Ustavnog suda Republike Srbije, no ubrzo je ponovno usvojena u Skupštini općine, tako da je hrvatski jezik opet postao službenim. Do svibnja 2004. službena uporaba hrvatskog jezika u subotičkoj Općini imala je brojne nedostatnosti - tada je počela s radom Služba za prevođenje na hrvatskom jeziku, sa stručnom osobom, koja je postupno dosegla zavidnu razinu kvalitete službene uporabe hrvatskog jezika kada je riječ o tijelima uprave grada, premda postoje problemi kada su u pitanju republička tijela uprave (sudstvo, policija, porezna uprava...) te državna poduzeća (PTT, Telekom, Elektrovojvodina...).

Na temelju Odluke o bližem uređenju pojedinih pitanja službene uporabe jezika i pisama nacionalnih manjina na području AP Vojvodine iz 2003., Skupština Općine Srijemska Mitrovica je koncem 2005. promijenila Statut, čime su hrvatski jezik i pismo uvedeni u službenu uporabu u mjestu Stara Bingula. Tijekom 2006. godine u Sonti (Općina Apatin) hrvatski jezik i pismo također su uvedeni u službenu uporabu. U Statutu Grada Sombora iz 2008. utvrđeno je da je u naseljenim mjestima Bački Monoštor i Bački Breg u službenoj uporabi i hrvatski jezik i pismo. Iskustva u primjeni ovih pravnih norma su posve skromna.

 

Baština