Pozovite » (+381) (0)24 535-533

U nakladi NIU «Hrvatska riječ» objelodanjeno je kapitalno djelo dr. Matije Evetovića «Kulturna povijest bunjevačkih i šokačkih Hrvata». Djelo je nastalo nakon pomnog višedesetljetnog proučavanja brojnih izvora i zamašne građe. Dr. Matija Evetović je napisao «Kulturnu povijest bunjevačkih i šokačkih Hrvata» u deset poglavlja.
U prvoj glavi obuhvatio je sve što se po njegovoj prosudbi tiče našeg podrijetla, druga glava je o vjerskim, a treća o prosvjetnim prilikama. U četvrtoj glavi piše o novinama i časopisima, u petoj glavi o narodnim pjesmama i pripovijetkama, zatim o zagonetkama i igrama, o običajima i nošnji.

Od šeste glave piše o književnim prilikama u XVII. stoljeću, označavajući Mihajla Radnića našim prvim književnikom, u sedmoj glavi obrađuje književnost XVIII. stoljeća, u osmoj glavi književnost XIX. stoljeća, u devetoj glavi književnost XX. stoljeća, a u desetoj glavi nastoji navesti one samozatajne pojedince koji su djelovali na javnom, prosvjetnom, vjerskom i nacionalnom polju pridonoseći «podizanju svijesti ovog zanemarenog i napuštenog puka».

U završnoj riječi, pak ukazuje na izvore, dajući popis arhiva obuhvaćenih tijekom pripreme i pisanja ovog djela, te dakako pregled svih rukopisa i tiskovina kojima se služio.

«Kulturna povijest bunjevačkih i šokačkih Hrvata» dr. Matije Evetovića može se kupiti po cijeni od 1250 dinara.

Baština