Pozovite » (+381) (0)24 535-533

melvinger-o okrugicuSvoj znanstveno-istraživački rad posvećen djelu Ilije Okrugića Srijemca Jasna Melvinger je na lijep način okrunila knjigom „O Iliji Okrugiću Srijemcu", koja je objavljena polovicom prosinca 2011. godine, u nakladi NIU „Hrvatska riječ" iz Subotice. Knjiga na 168 stranica donosi članke i rasprave književnopovijesne i jezikoslovne problematike, koji se bave različitim područjima i aspektima Okrugićeva književna stvaralaštva. Riječ je o kompilaciji tekstova koji su već ranije, u drugom kontekstu i ponešto drugačijoj redakciji, objelodanjivani u zbornicima stručnih skupova i književnim časopisima u Srbiji i Hrvatskoj.

Knjiga sadrži ukupno 12 tekstova: „Soneti", „Šaljive poeme", „Tri povijesne drame", „Okrugićev bidermajerski teatar", „Dramska naracija u igrokazu 'Šokica'", „Hunjkava komedija", „Okrugić i Zemun", „Nikola Iločki kao Okrugićev književni lik", „Suradnja s Ivanom Antunovićem", „Okrugić i narodna književnost", „Hvalospjevi crnogorskom knezu i srpskom kralju" i „Regionalna jezična obilježja u Okrugićevom književnom djelu".

Tekstove Jasne Melvinger odlikuje skrupulozan istraživački pristup i analiza vrsne jezikoslovke. Imajući u vidu i to da se radi o jednoj od najboljih poznavateljica Okrugićeva opusa, koja je od 2007. pripremila i pogovorila četiri knjige njegovih pjesničkih i dramskih djela, ova bi knjiga mogla biti od koristi ne samo onima koji žele upoznati, već i onima koji žele proširiti svoje spoznaje o bogatoj literarnoj ostavštini hrvatskog kulturnog velikana iz Srijema.

Knjiga „O Iliji Okrugiću Srijemcu" Jasne Melvinger tiskana je uz potporu Pokrajinskog tajništva za kulturu i javno informiranje i Ministarstva za kulturu, informiranje i informacijsko društvo Republike Srbije.

siladjev-sokicaNova knjiga Ruže Silađev

Nakon knjige „Divani iz Sonte" (2007.), koja je tiskana u dva izdanja, Ruža Silađev priredila je novi rukopis naslova „Šokica pripovida". Ova knjiga predstavlja nastavak autoričina napora da se očuvaju opisi narodnih običaja i tradicijske kulture i da se zabilježe kratke narodne pripovijetke darovitih kazivača. Također, sadrži i više tekstova koji su plod njezina viđenja skorijih događaja važnih za populaciju kojoj pripada. Rukopisom nove knjige obuhvaćen je i svojevrstan onomastički pregled nadimaka u Sonti.

Uza sve, Ruža Silađev je priredila „Tumač manje poznatih riječi" koji omogućava razumijevanje dijalekatnih riječ i izraza.

Knjiga „Šokica pripovida" objavljena je u nakladi NIU „Hrvatska riječ" iz Subotice.

Tekst: D. B. P. i M. M.

Baština