Pozovite » (+381) (0)24 535-533

gergur utisenje

Autor: MIHALIĆ, Josip Kalasancij

Naslov:Narodkinja vila ... Pavlu Mathii Sucsichu stolne cerkve stojno-biogradske biskupu, o prigodi slavnog njegova u recsene biskupije cerkvu uvoda na dan 18-og svibnja godine 1828. svetocsano derxana / po J[osi] C[alasancii] M[ihalichu] p[aroku] s[othskom].

dariah eu project logo

Preuzmite dokument 

Impresum: Budimu: pritiskano slovima Kraljevske mudroucsne skupshtine, 1828.
Materijalni opis: 15 str. ; 21 cm

 

UDK:
 
Napomene: