Ispis

stari mirotvorciAutor: Vujkov, Balint ¸[pripremio Lazar Merković ; uredio Živko Mandić]

Naslov: ZLATNI prag : hrvatske i srpske narodne pripovijetke iz Mađarske

HR 

Preuzmite dokument

 

Impresum: [izdanje Demokratskog saveza Južnih Slavena u Mađarskoj]. - Budapest : Tankönyvkiadó, 1990 ([Budapest] : MOTTÓ Nyomdaipari és Szolgáltató Kisszövetkezet Nyomdája)


Materijalni opis: 375 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Dunav)

 

ISBN 963-18-2371-7

UDK: 821.163.4(439)-32:398

 

Napomena:

Naklada 1000. - Predgovor / Stipan Filaković : str. 5-8. - Rječnik manje poznatih riječi : 349-360. - Bilješke o pripovjedačima : str. 361-363. - Bilješka o piscu / Lazar Merković : str. 365-367. - Bibliografija / Lazar Merković : str. 369-370.

(Karton)

Preuzeto sa internet stranica Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata
Saturday 22nd of January 2022 10:46:46 PM