Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

BUNJEVAČKO kolo : omladinski časopis za književnost i kulturu / odgovorni urednik Balint Vujkov. - God. 1, knj. 1, br. 1 (15. feb. 1933) - god. 4, knj. 4, br. [12] (1936). - Subotica : Albe. [Albert] Rudinski, 1933-1936 (Subotica : Štamparija Jugoslovenskog dnevnika). - 25 cm

 

Mjesečno. - Vlasnik od br. 4/6 (1934) Matijević Lazar; urednik od br. 10 (1936) Marko Jović. - Nakladnici: od br. 6/8 (1933) Marko Peić-Tukuljac; od br. 4/6 (1934) Jugoslovensko nacionalno društvo „Biskup Ivan Antunović“. - Tiskare: od br. 3 (1933) Globus; od br. 7/9 (1934) Jugoslovenski dnevnik; od br. 10 (1936) Braća Fišer.

 

ISSN 2217-5407 = Subotička Danica

 

UDK 050.8/.9