Pozovite » (+381) (0)24 535-533

kalendar

 

Biskupa Ivana Antunovića kalendar za prostu 1935

 

Preuzmite dokument

 

 

 

 

Opis:

Biskupa Ivana Antunovića kalendar : za prostu godinu 1935 / za izdanje odgovara urednik Balint Vujkov ; naslovnu sliku izradio Lazar Tonković. – Subotica : Jug.[oslavensko] nac.[ionalno] društvo Biskup Ivan Antunović (Subotica : Štamparija Fišer). – Ilustr. ; 26 cm

Cena 5 dinar.

Prvi i jedini broj tog kalendara izašao je u Subotici za 1935. godinu.