Pozovite » (+381) (0)24 535-533

digital home

 

Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe Hrvata u Vojvodini i izgradnja digitalne zbirke razvojni je projekt koji omogućuje veću dostupnost građe za istraživanja i publiciranje tako stečenih znanja o hrvatskoj zajednici u Vojvodini.

Razlog za pokretanje ovog dugotrajnog projekta je nedostupna i u veoma lošem stanju građa, trenutačno rasuta po mnogim crkvenim i privatnim pismohranama i arhivima.

Dostupnost građe u funkciji je očuvanja pisane ostavštine, raznolike i vrijedne zavičajne građe, njene popularizacije, te zaštite izvornika od prekomjernog korištenja u okviru različitih istraživačkih projekata.

 

Realizaciju ovoga projekta pomoglo je Ministarstvo kulture Republike Srbije.