Pozovite » (+381) (0)24 535-533

Kategorije Kategorije Traži Traži Gore Gore
Kategorija: 2015
folder.png 2015 Fajlovi: 7
 
Fajlovi:
pdf.png Lajčo Perušić, Tragovima predaka – Povijest loze Perušić

PreuzimanjeKreirano
Veličina
Preuzimanje
2016-07-03
57.77 KB
74
pdf.png Lazo Vojnić Hajduk, Dužijanca je zahvala Bogu i pohvala čovjeku

PreuzimanjeKreirano
Veličina
Preuzimanje
2016-07-03
69.65 KB
71
pdf.png Zbornik Urbani Šokci 8/9, priredile Helena Sablić Tomić i Vera Erl

PreuzimanjeKreirano
Veličina
Preuzimanje
2016-07-03
106.64 KB
67
pdf.png Dani Balinta Vujkova – dani hrvatske knjige i riječi : zbornik radova sa znanstvenih skupova 2013.-2014., Katarina Čeliković (ur.)

PreuzimanjeKreirano
Veličina
Preuzimanje
2016-07-03
62.16 KB
70
pdf.png Branko Bešlin, Evgenije Savojski i njegovo doba

PreuzimanjeKreirano
Veličina
Preuzimanje
2016-07-03
69.88 KB
91
pdf.png Tradicijska baština i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca, Milana Černelić, Katarina Čeliković, Bojana Poljaković, Marijeta Rajković Iveta, Tihana Rubić, Dinko Šokčević, Tomislav Žigmanov (ur.)

PreuzimanjeKreirano
Veličina
Preuzimanje
2016-07-03
67.54 KB
70
pdf.png Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu, Milana Černelić, Jadranka Grbić Jakopović, Tihana Rubić, Marijeta Rajković Iveta, Matija Dronjić, Mihovil Gotal (ur.)

PreuzimanjeKreirano
Veličina
Preuzimanje
2016-07-03
84.63 KB
78