Pozovite » (+381) (0)24 535-533

godisnjak3

 

Prikazi knjiga

3 Prikazi

Ante Sekulić: Bački Hrvati u XX. stoljeću
Ante Sekulić: Osobna imena, prezimena i nadimci bačkih Hrvata
Antonija Čota: Nuda veritas – Gola istina : našutjesmo se do grla
Antun Dević, Blaž Zmaić: Župa Irig
Antun Dević: Župe Beška i Maradik
Antun Dević: Župe Hrtkovci i Nikinci
Grgo Piuković: Sto bandaša i bandašica
Ivan Andrašić: Izgradnja kuća nabijača u Sonti u XX. stoljeću
Ivan Stražemanac: Povijest franjevačke provincije Bosne Srebrene
Lazar Merković: Bibliografija „Klasja naših ravni“, povremenog vanpolitičkog časopisa za književnost i kulturu : 1935-1944.
Lazo Vojnić Hajduk: Kako u novo bez loma? – 1. Misli o životu u hrvatskoj manjinskoj zajednici; 2. Strukturalna, funkcionalna i organizacijska rješenja nekih logičkih cjelina iz života naše zajednice i kod nekih drugih organizacijskih oblika iz okruženja
Marinko Stantić: Inkulturacija vjere kroz pučku pobožnost bunjevačkih Hrvata
Marko Kljajić: Surčin kroz povijest
Matija Evetović: Kulturna povijest bunjevačkih i šokačkih Hrvata
Mirko Grlica: Ivan Sarić
ur. Dragutin Babić i Drago Župarić-Iljić: Nacionalne manjine kao faktor stabilnosti u međunarodnim odnosima Hrvatske i Srbije
ur. Robert Skenderović: Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa „Identitet bačkih Hrvata“
ur. Slaven Bačić: Leksikon podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca, sv. X. (I)
Zsombor Szabó: Crtice iz povijesti naselja Bačke u srednjem vijeku
Đorđe Bubalo, Katarina Mitrović, Radmila Radić: Jurisdikcija Katoličke crkve u Sremu

Preuzeto sa internet stranica Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata
Monday 20th of November 2017 06:54:51 PM