Pozovite » (+381) (0)24 535-533

godisnjak4

 

Prikazi knjiga

4 Prikazi

Alojzije Stantić, Ris i obiteljska dužijanca u subatičkom ataru
Ante Sekulić, Prilozi povijesti hrvatske književnosti
Ante Sekulić, Selo na raskrižju putova : stoljetnica žedničke župe
Bela Duranci, Stipan Kopilović 1877.–1924.
Biografski leksikon Hrvata istočnog Srijema, sv. 1, A – Fur, gl. ur. Eduard Hemar
Dani Balinta Vujkova – dani hrvatske knjige i riječi : zbornik radova sa znanstvenih skupova 2006. – 2010.
Dr. Ladislav Heka, Osam stoljeća Hrvatsko-ugarske državne zajednice s posebnim osvrtom na Hrvatsko-ugarsku nagodbu
Franjevačka književnost u Bosni u XVIII. stoljeću, prir. Marko Karamatić
Ivan Bonus, Moj voljeni i kićeni Srijem, Zajednica protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata
Jasna Melvinger, O Iliji Okrugiću Srijemcu
Josip Andrić, Hrvatstvo i katolička kulturna obnova : članci i studije
Josip Špehar, Šokci (O nazivu, podrijetlu i pripadnosti), Franjevački samostan sv. Marije u Baču
Ladislav/László Heka, Povijesna uloga i značenje Hrvata Dalmatina u životu Segedina / A Szegedi Dalmaták (Bunyevácok) története
Lazo Vojnić Hajduk, Obiteljska dužijanca bunjevačkih Hrvata u subotičkom kraju, Organizacijski odbor Dužijance 2011.
Leksikon podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca, sv. XI. (J), ur. Slaven Bačić
Marija Cindori-Šinković, Eva Bažant, Neven : Zabavno-poučni misečnik za Bunjevce i Šokce (1884-1914) : Bibliografija
Marija Cindori-Šinković, Eva Bažant, Nevenka Bašić Palković, Bunjevačko-šokački kalendari : 1868-1914 : Bibliografija
Marinko Piuković, Blago iz dolafa: bunjevačka nošnja subotičkog kraja
Naco Zelić, Slikovali smo se : stare fotografije : izvor podataka o bunjevačkoj narodnoj nošnji
Srpsko-hrvatski odnosi u XX. veku – dvadeset godina od početka rata, ur. Darko Gavrilović,

Preuzeto sa internet stranica Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata
Monday 20th of November 2017 06:53:54 PM