Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 Autor(i): Petar Vuković

 Godina: 2010.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 2: 79-103

 

Sažetak

Od 2009. hrvatski je u Vojvodini jedan od službenih jezika, no njegova je uporaba ondje i dalje praćena mnogim teškoćama. Uzrokovano je to zemljopisnom disperziranošću hrvatske zajednice, njezinim društvenim, kulturnim i povijesnim prilikama te jezičnim okolišem, u kojem dominira bliskosrodni srpski s karakterističnom lingvističkom kulturom. Kako bih stekao uvid u karakteristike javne uporabe hrvatskoga u Vojvodini, u veljači 2010. pet sam dana pratio nastavu u hrvatskojezičnim razredima u trima školama te analizirao jezik triju najvažnijih medija. Analiza je pokazala u kojim je situacijama hrvatski najizloženiji utjecaju srpskoga, koji dijelovi jezičnoga sustava takvu utjecaju najlakše podliježu te, kad je riječ o nastavi, koje nastavničke strategije najuspješnije motiviraju učenike na aktiviranje hrvatskoga. Ti bi rezultati mogli biti korisni za buduću skrb za hrvatski kao manjinski jezik u Vojvodini.

Ključne riječi: hrvatski jezik, Hrvati Vojvodina

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/14-2010/923-vukovic2010r)Preuzmite dokument[100.53 KB]