Pozovite » (+381) (0)24 535-533

Knjige

     Autor: ANTUNOVIĆ, Ivan

     Naslov: Slavjan na svetih dnevih ili blagdanih crkvenih  (Preuzmite PDF)

    

 

     Autor: ČOVIĆ Marko i KOKIĆ, Aleksandar
     Naslov: Bunjevci i Šokci (Preuzmite PDF)

    

 

     Autor: PEKIĆ, Petar

     Naslov: Povijest Hrvata u Vojvodini (Preuzmite PDF)

 

     Autor: SIVIĆ, B. I. [Pravo ime RAJIĆ, Blaško]

     Naslov: Stari mirotvorci : pripovijest iz doba apostolskoga (Preuzmite PDF)

    

 

Autor:PAVIĆ, Emerik

Naslov: Prosvitljenje i ogrianje jesenog i zimnog doba iliti Nediljne i svecsane predike, priko jeseni i zime dolazeche : razum csovicsansku u dillovanju prosvitljujuche, a dussu s-spasonossnim naukom griuche : za pomoch sviu dussah nastojnikah, i ostali pripovidalaca kratko, alli kruto sloxene / po ocu fr. Emeriku Pavichu reda s.o. Franceska od obsluxenia ... na svitlost dane u Budimu, godine M.DCC.LXII...

Preuzmite dokument

 

Autor:PAVIĆ, Emerik

Naslov: Rucsna knjixica za utiloviti u Zakon Katolicsanski obrachenike za narediti i na srichno priminutje dovesti bolesnike i na smert odsugjene i za privesti na spasonossni Zakon razdvojnike : Xupnikom i ostalima Duhovnim Nastojnikom a i istima pravovirnima Domachinom veoma koristna / upisana Po jednomu Sinu S. Frane, Derxave S. Jvana od Capistrana, Godine 1769

Preuzmite dokument

 

Periodika

     BUNJEVAČKO kolo : omladinski časopis za književnost i kulturu

     Knj. I - Svezak 1 | Knj. I - Svezak 2 | Knj. I - Svezak 3 | Knj. I - Svezak 4 | Knj. I - Svezak 5 | Knj. I - Svezak 6 - 8 | Knj. I- Svezak 9 | Knj. I - Svezak 10 - 12 | Knj. II - Svezak 1 - 3 | Knj. II - Svezak 4 - 6 | Knj. II - Svezak 7 - 9 | Knj. III - Svezak 1 - 2 | Knj. III - Svezak 3 - 4 | Knj. III - Svezak 10 | Knj. III - Svezak 11

 

     SUBOTIČKA Danica : kalendar za... godinu

     1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1945 | 1946

 

Notna građa

        Autor: ANDRIĆ, Josip

     Naslov: Bačka sonatina (Preuzmite PDF)

 

        Autor: ANDRIĆ, Josip

     Naslov: Bukin (Preuzmite PDF)

 

        Autor: ANDRIĆ, Josip

     Naslov: Djevojačke sanje (Preuzmite PDF)

 

        Autor: ANDRIĆ, Josip

     Naslov: Elegijski ples (Preuzmite PDF)

 

        Autor: ANDRIĆ, Josip

     Naslov: Intermezzo iz opere "Dužijanca" (Preuzmite PDF)

 

        Autor: ANDRIĆ, Josip

     Naslov: Lijepa Jela iz našeg sela - Opus 82 (Preuzmite PDF)

 

        Autor: ANDRIĆ, Josip

     Naslov: Oči moje (Preuzmite PDF)

 
        Autor: ANDRIĆ, Josip

     Naslov: Somborsko kolo - Opus 113 br. 14 (Preuzmite PDF)

 

        Autor: ANDRIĆ, Josip

     Naslov: Spomenica praizvedbe operete "Na vrbi svirala" (Preuzmite PDF)

 

        Autor: ANDRIĆ, Josip

     Naslov: Subotičke impresije (Preuzmite PDF)

 

        Autor: ANDRIĆ, Josip

     Naslov: Tri Bunjevačko - Šokačke popijevke (Preuzmite PDF)

 

        Autor: ANDRIĆ, Josip

     Naslov: U bašči procvali orasi - Opus 105/ 1  (Preuzmote PDF)

 

        Autor: ANDRIĆ, Josip

     Naslov: U proljeće cvate ljubičica - Opus 119/1 (Preuzmite PDF)