Pozovite » (+381) (0)24 535-533

Opći podaci

Osnovana 2010.

Kontakt: 21420 Bač, Ulica Mostonga 3
Tel: +381-21-771-551
Facebook profil udruge

Vodstvo:

Stanka Čoban, predsjednica
Marija Vuković, dopredsjednica

 

Više o udruzi


UDRUGA GRAĐANA TRAGOVI ŠOKACA, kulturna udruga iz Bača. Utemeljena je 4. VIII. 2010. radi čuvanja i njegovanja kulturnih dobara, tradicije i običaja Hrvata Šokaca, kao i radi istraživanja i proučavanja povijesti i kulturnih znamenitosti grada Bača.

Udruga ima cilj prikupljati stručnu i znanstvenu literaturu u svezi s Hrvatima Šokcima i gradom Bačom, organizirati stručne skupove u području kulture i znanstvenog istraživanja, organizirati radionice i seminare o starim zanatima i upoznavanje sa starim tradicijskim instrumentima, priređivati književne večeri, likovne kolonije, natjecanja u starim sportovima i sl.

Lista Udruga