Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata je prva profesionalna ustanova u kulturi vojvođanskih Hrvata osnovana Odlukom Skupštine AP Vojvodine od 10. ožujka 2008. godine i Odlukom Nacionalnog vijeća hrvatske nacionalne manjine od 29. ožujka 2008. godine, radi očuvanja, unapređenja i razvoja kulture hrvatske manjinske zajednice u Vojvodini. Više o osnutku i ustrojavanju ZKVH možete pročitati ovdje, a prezentaciju Zavoda u ppt možete vidjeti ovdje . (link na povijest osnutka i na ppt prezentaciju)

Temeljna programska misija ZKVH određena osnivačkim aktom sadržana je u sljedećem: rad na znanstvenim, stručnim, razvojnim i primijenjenim istraživanjima u području kulture, umjetnosti i znanosti vojvođanskih Hrvata, zatim rad u području bibliografije i arhivistike, menadžmentu i edukaciji u kulturi i, na kraju, u poticanju, organiziranju i priređivanju kulturne produkcije hrvatske manjinske zajednice u Vojvodini. (Statut, članak 1).

Djelatnost Zavoda definirana je u članku 10 Statuta, a uključuje:

  • nakladničku djelatnost;
  • istraživanje i eksperimentalni razvitak u društvenim i humanističkim znanostima;
  • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja;
  • konzalting i menadžment poslovi;
  • djelatnost knjižnica;
  • djelatnost arhiva;
  • djelatnost muzeja, galerija i zbirki;
  • zaštitu kulturnih dobara, prirodnih i drugih znamenitosti;
  • izgradnju baza podataka...


Zavod razvija međunarodnu suradnju u području znanosti, kulture i umjetnosti vojvođanskih Hrvata radi unapređivanja i razvijanja međunarodne kulturne suradnje hrvatske nacionalne zajednice u Vojvodini sa svojom matičnom zemljom i susjednim zemljama, kao i s Euroregijom „Dunav-Kereš-Maroš-Tisa" (DKMT); podunavskim zemljama Jugoistočne Europe i drugim zemljama Europe i svijeta, i to: razmjenom gostovanja kazališnih, glazbenih, likovnih izložbi i folklornih ansambala; razmjenom stručnjaka, stvaralaca i umjetnika; razmjenom knjiga, časopisa, kompakt-diskova i drugih publikacija; razmjenom izložbi; organiziranjem znanstvenih i stručnih simpozija, skupova i seminara u području kulture i umjetnosti, i sl.

Zavod će ostvarivati suradnju u okviru izrade projekata u području kulture i umjetnosti s međunarodnim organizacijama. (Statut, članak 17)

Zavod može u svom sastavu organizirati istraživačko-razvojni ogranak za obavljanje primijenjenih i razvojnih istraživanja koja su u funkciji razvoja i unapređivanja osnovne djelatnosti Zavoda, kao i druge organizacijske dijelove. (Statut, članak 18)