Pozovite » (+381) (0)24 535-533

hrvati u-vojvodiniHrvati u Vojvodini: identitet(i), procesi i društvene aktivnosti naziv je zbornika radova koji je izašao u nakladi Instituta za migracije i narodnosti iz Zagreba i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata iz Subotice. Urednici zbornika su Mario Bara i dr. sc. Aleksandar Vukić.

Svijest da je u suvremenoj znanosti nezaobilazno istraživanje višedimenzionalnosti identiteta, od lokalnih i regionalnih do nacionalnih i transnacionalnih, potaknula je realizaciju ovoga interdisciplinarnoga tematskoga zbornika.

Zbornik je podijeljen u šest cjelina (I. Politički odnosi i manjinska situacija, II. Identitet(i) na etničkoj periferiji, III. Povijesne teme, IV. Jezik i etnološke teme, V. Kultura sjećanja i VI. Prilog) u kojima je objavljeno 10 znanstvenih radova te prilog, razgovor s dr. sc. Jasnom Čapo o hrvatskom identitetu.

Zastupljeno je dvanaest autora od kojih je pet iz Vojvodine (Jasminka Dulić, Slaven Bačić, Tomislav Žigmanov, Stevan Mačković i Dominik Deman).

Objavljeni radovi polaze od socioloških, socijalno-psiholoških, politoloških, pravnih, povijesnih, etnoloških, kulturno antropoloških, lingvističkih kao i interdisciplinarnih znanstvenih pristupa u istraživanju nekog od društvenih fenomena Hrvata u Vojvodini bilo u prošlosti ili sadašnjosti te pružaju sustavni uvid u konstrukciju identifikacijskih procesa te pojedinih aspekata života i položaja Hrvata u Vojvodini.

Cijena: 800,00 dinara

Izdanja ZKVH