Pozovite » (+381) (0)24 535-533

Muka zbornik2013Muka kao nepresušno nadahnuće kulture : Pasionska baština Hrvata u Podunavlju naziv je zbornika radova s IX. međunarodnog znanstvenog simpozija udruge „Pasionska baština“ iz Zagreba, koji je održan od 10. do 13. svibnja 2012. godine u Zagrebu i Somboru, u suorganizaciji udruge „Urbani Šokci“ iz Sombora i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata.

Zbornik je obima 500 stranica, a objavljen u sunakladi Udruge „Pasionska baština“ iz Zagreba i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata iz Subotice.

Nastao je kao rezultat međunarodne suradnje u području znanosti ovih dviju organizacija. Dvadeset i sedam znanstvenih i stručnih radova na tematiku iz pasionske baštine, koje prate sažeci na hrvatskom i engleskom jeziku, objavljeno je u nekoliko tematskoznanstvenih cjelina („Povijest“, „Književnost“ i „Muzikologija“), što znači da je zbornik interdisciplinarni po naravi.

Zbornik sadrži još i „Predgovor“ urednika mr. sc. Joze Čikeša te putopis Smiljane Šunde „Hej salaši… (ili: oko simpozija Pasionska baština, Sombor – svibanj 2012.)“ i foto zapis Stjepana Pepeljnjaka.

Cijena: 1.000,00 dinara

Izdanja ZKVH