Pozovite » (+381) (0)24 535-533

Cernelic Bunjevci ishodista sudbine identitetiZnanstvena aktivnost prof. dr. sc. Milane Černelić s Filozofskog fakulteta u Zagrebu je od velikog značaja i za etnologiju i povijest bunjevačkih Hrvata u Podunavlju. Ona se bunjevačkom tematikom i problematikom bavi već četrdesetak godina, od studentskih dana.

Rezultat toga je i njezina knjiga Bunjevci – ishodišta, sudbine, identiteti objavljena u listopadu 2016. godine u sunakladi Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF pressa i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata.

Knjiga je tiskana u sunakladi Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF pressa i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica koja na 264 stranice govori o svadbenim običajima.

Ipak, ova je knjiga više od znanstvenog opisa običaja, o čemu govore sljedeća poglavlja: „Tko su Bunjevci“, „Teorijski okvir, polazišta i pristupi istraživanju“, Prostorni okvir komparativnog istraživanja pojava iz svadbenih običaja Bunjevaca“, „Pregled i kritika korištene literature i izvora“, „Korištena terminologija“, potom slijedi središnja tematska cjelina „Odabrane pojave iz svadbenih običaja“.

U okviru „Zaključnih razmatranja“ autorica daje osvrt na „Procese oblikovanja prostornog mozaika specifičnih elemenata razmatranih pojava iz bunjevačke tradicijske kulture“. Autorica knjigu završava u istoimenom potpoglavlju s osvrtom na „Suodnos identiteta, etnokulturnih/etnogenetskih procesa oblikovanja Bunjevaca u povijesnoj perspektivi.

Na kraju knjige je popis literature i izvora te prilozi s etnološkim i dijalektološkim kartama.

Izdanja ZKVH