Pozovite » (+381) (0)24 535-533

godisnjak5Peti broj Godišnjaka za znanstvena istraživanja na 390 stranica donosi 14 znanstvenih i stručnih radnji, koje za glavnu temu imaju neki aspekt društvenog života Hrvata u Vojvodini, bilo u povijesti bilo u sadašnjosti. Posebno ističemo činjenicu da se sve radnje po prvi puta objavljuju u 5. broju Godišnjaka ZKVH-a.

Sadržaj Godišnjaka podijeljen je u sedam tematskih cjelina: najviše radnji – pet – objavljeno je u prvome odjeljku „Povijesne znanosti – prostor, procesi, događaji“; u drugom odjeljku „Književne znanosti“ objavljena je jedna radnja čiji je autor doktorand Vladan Čutura – „Diskurs nacije u preporodnom pjesništvu Ante Miroljuba Evetovića“.

Sljedeća tematska cjelina „Etnologija“ zastupljena je s tri radnje, koje su nastale na temelju terenskoga istraživanja studenata i profesora Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, provedenog u suradnji sa Zavodom za kulturu vojvođanskih Hrvata.

U četvrtom odjeljku „Sociologija, demografija, kulturologija“ objavljena je radnja hrvatskoga demografa dr. sc. Dražena Živića „Demografsko starenje Hrvata u Vojvodini (1991.-2011.) “, a radnja Ljubice Vuković „Sakralni predmeti od slame“ objavljena je u petom odjeljku „Povijest umjetnosti“, zajedno s radnjom Jasne Ivančić „Albe Vidaković – o stotoj obljetnici rođenja i pedesetoj obljetnici smrti (1914.-1964.)“.

Na koncu, odjeljak „Bibliografije“ zastupljen je radnjom Izabele Papdi „Lazar Merković kao kritičar hrvatske književnosti u Vojvodini“, a u sedmoj cjelini, naslovljenoj „Prinosi za onomastičku građu Hrvata u Vojvodini“ objavljena je radnja Josipa Dumendžića – Meštra „Iz Matice krštenih i Matice umrlih u župama sv. Ilije proroka u Bođanima i sv. Jurja u Vajski“.

U osmoj cjelini „Prikazi knjiga“, u 5. broju Godišnjaka ZKVH-a objavljeni su prikazi svih publicističkih i znanstvenih djela o Hrvatima u Vojvodini, objavljenih tijekom 2012. godine – riječ je o 13 naslova.

Cijena: 900,00 dinara

Izdanja ZKVH