Pozovite » (+381) (0)24 535-533

Godisnjaci-1Radi veće dostupnosti znanstvenih sadržaja koji za temu imaju neki aspekt društvenog života Hrvata u Vojvodini, bilo u povijesti bilo u sadašnjosti, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata odlučio je cjelovit sadržaj brojeva Godišnjaka za znanstvena istraživanja objaviti i na internetskim stranicama. Na taj način svjesno želimo osnažiti diseminaciju sadržaja o Hrvatima u Vojvodini i tako barem djelomice otkloniti deficite na tome području. Internetska adresa Godišnjaka je www.godisnjak.zkvh.org.rs, a postavljena je i poveznica na web portalu Zavoda.

 Inače, Godišnjak je znanstvena periodična publikacija i kao takva je prva u povijesti časopisne produkcije Hrvata u Vojvodini. U Godišnjaku se objavljuju radnje od značaja za nacionalni identitet vojvođanskih Hrvata iz sljedećih društvenih i humanističkih znanosti: povijest, kulturologija, etnologija, sociologija, psihologija, politologija, demografija, filologija, muzikologija i sl., te njihovim pojedinim konkretnim izvedenicama, kao što su povijest književnosti, povijest umjetnosti, sociologija manjina, etnologija svakodnevnog života, dijalektologija, suvremene jezične prakse, etnomuzikologija...

Web stranice Godišnjaka, uz kratke informacije o samoj publikaciji, donose detaljan pregled tekstova po svakom pojedinom broju, te po znanstvenom području kojemu sadržaj objavljene radnje pripada. Uz nazive članaka, dani su podaci o autoru, broju Godišnjaka u kojem je objavljen i broju stranica, sažetak na hrvatskome te ključne riječi.

Znanstveni radovi objavljeni u 1. i 2. broju Godišnjaka mogu se preuzeti u cijelosti, dok će tekstovi objavljeni u 3. broju biti dostupni po izlasku sljedećeg broja Godišnjaka.

Posebno područje čine tekstovi koji se bave prikazima knjiga: Uz svaki prikaz objavljena je naslovnica te autor, nakladnik i godina izdanja prikazane knjige, kao i ime autora prikaza i broj Godišnjaka u kojemu je objavljen. Za razliku od znanstvenih radova, svi prikazi knjiga objavljeni u 2. i 3. broju Godišnjaka (u 1. broju ih nije bilo) dostupni su za preuzimanje u cijelosti.

Uz mogućnost pretraživanja po bilo kojem obilježju objavljenog članka, web stranice Godišnjaka nude i mogućnost izravne komunikacije s nama, te detaljne upute suradnicima koji žele da im tekst bude objavljen u našoj publikaciji. Također, tu su i upute za kupnju tiskanog izdanja Godišnjaka za znanstvena istraživanja ZKVH-a.