Ispis
Hitovi: 4927

Godisnjaci2013-3Objavom 4. broja Godišnjaka za znanstvena istraživanja, web stranice Zavoda posvećene ovom segmentu njegova djelovanja, obogaćene su tijekom mjeseca svibnja 2013. godine novim sadržajima. Riječ je o objavi cjelovitog sadržaja 3. broja, te osnovnih informacija o člancima objavljenima u 4. broju, kao i svih prikaza knjiga.

 

 

Naime, radi veće dostupnosti znanstvenih sadržaja koji za temu imaju neki aspekt društvenog života Hrvata u Vojvodini, bilo u povijesti bilo u sadašnjosti, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata je tijekom 2012. godine započeo s objavom sadržaja Godišnjaka za znanstvena istraživanja Zavoda i na internetskim stranicama. Na taj smo način željeli osnažiti diseminaciju sadržaja o Hrvatima u Vojvodini i tako barem djelomice otkloniti deficite na tome području. Internetska adresa Godišnjaka je www.godisnjak.zkvh.org.rs, a postavljena je i poveznica na web portalu Zavoda. 

Web stranice Godišnjaka, uz kratke informacije o samoj publikaciji, donose detaljan pregled tekstova po svakom pojedinom broju, te po znanstvenom području kojemu sadržaj objavljene radnje pripada. Uz nazive članaka, dani su podaci o autoru, broju Godišnjaka u kojem je objavljen i broju stranica, sažetak na hrvatskome te ključne riječi.

 

Znanstveni radovi objavljeni u svim brojevima Godišnjaka, osim u posljednjem broju, mogu se preuzeti u cijelosti, dok će tekstovi objavljeni u 4. broju biti dostupni po izlasku sljedećeg broja Godišnjaka.

Posebno područje čine tekstovi koji se bave prikazima knjiga: uz svaki prikaz objavljena je naslovnica te autor, nakladnik i godina izdanja prikazane knjige, kao i ime autora prikaza i broj Godišnjaka u kojemu je objavljen. Za razliku od znanstvenih radova, svi prikazi knjiga objavljeni u 2., 3. i 4. broju Godišnjaka (u 1. broju ih nije bilo) dostupni su za preuzimanje u cijelosti.

 

Uz mogućnost pretraživanja po bilo kojem obilježju objavljenog članka, web stranice Godišnjaka nude i mogućnost izravne komunikacije s nama, te detaljne upute suradnicima koji žele da im tekst bude objavljen u našoj publikaciji. Također, tu su i upute za kupnju tiskanog izdanja Godišnjaka za znanstvena istraživanja ZKVH-a.

 

Godišnjak je znanstvena periodična publikacija i kao takva je prva u povijesti časopisne produkcije Hrvata u Vojvodini. U Godišnjaku se objavljuju radnje od značaja za nacionalni identitet vojvođanskih Hrvata iz sljedećih društvenih i humanističkih znanosti: povijest, kulturologija, etnologija, sociologija, psihologija, politologija, demografija, filologija, muzikologija i sl., te njihovim pojedinim konkretnim izvedenicama, kao što su povijest književnosti, povijest umjetnosti, sociologija manjina, etnologija svakodnevnog života, dijalektologija, suvremene jezične prakse, etnomuzikologija...

 

 

Preuzeto sa internet stranica Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata
Tuesday 22nd of September 2020 09:21:33 AM