Ispis
Hitovi: 3689

robert skenderovic naslovnica manjaU nakladi Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i Hrvatskog instituta za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje sredinom siječnja iz tiska je izišla knjiga dr. sc. Roberta Skenderovića Povijest podunavskih Hrvata (Bunjevaca i Šokaca) od doseljavanja do propasti Austro-Ugarske Monarhije. Knjiga izlazi u Zavodovoj Biblioteci Prinosi za povijesna istraživanja, knjiga 2 te Podružnice Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia, Studije, knjiga 22.

Autor je na 366 stranica u sljedećih sedam poglavlja prikazao povijest podunavskih Hrvata: Uvod, Migracije iz Dalmacije, Bosne i Hercegovine u Podunavlje u kasnome srednjem vijeku (do Mohačke bitke 1526. godine, Bačka pod vlašću Osmanlija, Društveni život podunavskih Hrvata u 18. stoljeću, Preporodno doba, Subotica – središte bačkih Hrvata i Prvi svjetski rat.

Razloge za objavu knjige autor vidi u sljedećem: „Povijest podunavskih Hrvata imala je sve do danas status marginalne i neistražene teme hrvatske historiografije. Štoviše, vlastita je povijest u velikoj mjeri nepoznata i samim podunavskim Hrvatima. Takva marginaliziranost povijesti podunavskih Hrvata svakako je neopravdana, a njezine uzroke treba tražiti u političkim prilikama u kojima su Hrvati živjeli tijekom zadnja dva stoljeća. Podunavski Hrvati jesu mala, ali fina grana hrvatskoga naroda. Osim toga, njihova je povijest zanimljiva i s gledišta općega istraživanja identiteta, modernizacije i nacionalne integracije, kao primjer izgradnje nacionalnoga identiteta u izuzetno nepovoljnim prilikama.“

Izdavanje ove knjige novčano je pomoglo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Knjiga se može nabaviti u prostorijama Zavoda (Laze Mamužića 22, Subotica) ili naručiti putem elektroničke pošte ili telefonom. Cijena primjerka je 1000,00 dinara.

Preuzeto sa internet stranica Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata
Thursday 21st of January 2021 01:32:30 PM