Ispis
Hitovi: 1174

Godisnjak 10 rikna 32 mm otvoreno 1 page 001Opsegom do sada najveći, a sadržajem to i potvrđuje, deseti broj Godišnjaka za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata tiskan je krajem studenoga 2019. godine. Na 624 stranice objavljeno je 16 znanstvenih i stručnih radnji, sve prvoobjave, koje slijede dosadašnju uređivačku shemu tematizirajući neki aspekt društvenog života Hrvata u Vojvodini, bilo u povijesti bilo u sadašnjosti. Sadržaj Godišnjaka podijeljen je u šest tematskih cjelina, u kojima autori radova donose nove prinose iz društvenih i humanističkih znanosti, značajnih za sve subetničke skupine Hrvata u Vojvodini.

U prvoj cjelini pod nazivom „Povijesne znanosti – prostor, procesi, događaji“ nalazi se šest radnji, a počinje s temom „Ostrogonski nadbiskup Ivan Vitez od Sredne“ Ladislava Heke (str. 9-27). Mladi i vrijedni suradnik ZKVH-a Vladimir Nimčević objavljuje rezultate svog višegodišnjeg istraživanja u radnji „Plemenita obitelj Marković u 17. i 18. stoljeću“ (str. 29-97), a sličnom se temom bavi i Robert Skenderović u svom radu „Skender, Skenderbeg, Skenderovići: o jednoj tradiciji u korijenu jednog bunjevačkog prezimena“ (str. 115-125). Stevan Mačković objavljuje rad „Crtice o životu stanovnika Sent Marije (1747. – 1773.)“ (99-114). „Hrvatski radiša: osvrt na djelovanje u Somboru 1922. – 1941.“ (str. 127-142) rad je stalnog suradnika Godišnjaka Maria Bare. Zanimljiv je i rad Marka Tucakova o njegovu prezimenjaku, ali i šire o školstvu u Beregu, pod naslovom „Interakcija škole i zajednice stanovnika Berega od 1928. do 1953. na temelju zapisnika sjednica nastavničkog zbora uz osvrt na djelovanje učitelja Matije Tucakova“ (str. 143-158).

U drugoj cjelini „Pravo i politologija“ Darko Baštovanović objavljuje rad „Multikulturalni okvir za očuvanje identiteta hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji u procesu EU integracija Srbije – kontinuirana kolizija integracije i getoizacije (str. 161-202).

Vladimir Nimčević je u trećoj cjelini „Povijest književnosti“ u svom radu „Ilija Džinić i baština bunjevačko-šokačkih Hrvata – prinosi iz narodne književnosti“ (str. 205-238) skupio do sada nedovoljno poznate dijelove iz života ovog hrvatskog kulturnog djelatnika kao i prijepis Džinićevih bećaraca koji su do sada bili gotovo nepoznati kako široj, tako i znanstvenoj javnosti iz Sombora, Berega i Čonoplje.

U četvrtoj cjelini, „Sociokulturna antropologija i etnologija“, Godišnjak donosi šest radnji koje su rezultat terenskih istraživanja tradicijske kulture srijemskih Hrvata studenata zagrebačkog Filozofskog fakulteta, Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju, uz mentorsko vodstvo dr. sc. Milane Černelić. Ovdje se nalaze radnje sljedećih studenata: Andrea Bosnić i Anamarija Knežević „Svadbeni običaji srijemskih Hrvata u Vojvodini (str. 241-282), Klara Zečević Bogojević „Tamburaška tradicija Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva 'Matija Gubec' u Rumi (str. 283-297), Eva Balković i Jelena Batur „Božićni običaji Hrvata u Srijemu (Srijemska Mitrovica, Golubinci, Ruma, Hrtkovci, Nikinci, Zemun, Surčin i Novi Banovci)“ (str. 299-341), Maja Flajsig „Sveti Vinko: svetkovina hrvatskog vinogradarskog sveca na području Srijema“ (str. 343-364), Robert Kapeš „Pokladni običaji na području Srijema (Golubinci, Nikinci, Petrovaradin, Ruma, Srijemska Mitrovica)“ (str. 365-392) te Marija Rojko „Uskrsni običaji srijemskih Hrvata“ (str. 393-439).

Na tragu izgradnje sustavnog pristupa bibliografskoj obradi knjiške građe vojvođanskih Hrvata, u čemu je ZKVH upravo u Godišnjaku činio prve korake u suvremeno doba, u petoj cjelini pod nazivom „Bibliografija“ nalaze se dvije bibliografije. Katarina Čeliković objavljuje rad „Bibliografski prinos o srijemskim Hrvatima u Vojvodini“ (str. 443-493), a Tomislav Žigmanov donosi na jednom mjestu skupljen popis svih objava u deset brojeva jedinog znanstvenog časopisa Hrvata u Srbiji u radnji „Prvih deset godina Godišnjaka za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata – osnovne činjenice i bibliografija objavljenih radnji“ (str. 495-517).

U šestoj cjelini „Prikazi knjiga“ (str. 521-576) nalazi se trinaest prikaza znanstvenih i publicističkih djela o vojvođanskim Hrvatima koje potpisuju Vladimir Nimčević, Dragan Muharem, Dominik Deman, Katarina Čeliković, Klara Dulić Ševčić, Vojislav Temunović, Dražen Skenderović, Sonja Periškić Pejak, Ivana Andrić Penava, Darko Baštovanović, Bojana Poljaković Popović i Željka Zelić Nedeljković.

Godišnjak br. 10 završava Dodatcima (str. I-XLVI) u kojima su „Upute suradnicima“ Godišnjaka za znanstvena istraživanja te popis svih knjiga u (su)nakladi Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata.

Godišnjak se objavljuje u nakladi od 300 primjeraka, a može se nabaviti u prostorijama Zavoda (Laze Mamužića 22, Subotica) ili naručiti putem elektroničke pošte ili telefonom. Cijena primjerka je 1200,00 dinara.

Preuzeto sa internet stranica Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata
Thursday 4th of March 2021 02:07:01 AM