Ispis
Hitovi: 3725

Pamćenje i zapisivanje djelovanja bilo koje udruge ili pojedinaca od neprocjenjive je važnosti, no kadrovski potencijali hrvatskih udruga nisu na dovoljno visokoj razini kako bi se ovakva praksa redovito provodila. Stoga je Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata (ZKVH) za hrvatske udruge kulture s područja Subotice i Sombora organizirao edukacijski arhivsko-bibliografski seminar, koji je, u nazočnosti petnaestak predstavnika udruga, održan 14. svibnja 2011. godine u prostorijama Hrvatske čitaonice.

Cilj je ovim seminarom podići kadrovske potencijale udruga kako bi same mogle pratiti i bilježiti vlastite aktivnosti, što bi se kasnije moglo i publicirati, po potrebi, ističe djelatnica ZKVH-a prof. Katarina Čeliković.

«Seminar nazvan 'Arhivsko-bibliografski', ima za cilj osnažiti tajnike udruga kako bi znali postupati s arhivistikom, arhivskim gradivom samih udruga, ali im i pokazati kako mogu pratiti događaje, manifestacije i sve ono što rade udruge tijekom godine i zapisivati na bibliografski način ono što se događalo, kako bi to bilo dostupno svima koji žele znati kronologiju udruge. Nažalost, praksa u udrugama je takva da jedva mogu pratiti i zapisivati trenutačne aktivnosti, a kamoli što se događalo prije nekoliko godina.»

Namjera Zavoda je potaknuti ljude ne samo pamtiti i usmeno kazivati što se događalo, nego i zapisivati i memorirati zbivanja na stručan način kako bi to bilo sačuvano za sva vremena.

Praksa da ono što nije zapisano nije se niti dogodilo, u nas je još uvijek veoma živa, a povijest se teško čuva samo usmenom predajom, podsjeća Katarina Čeliković.

«Stoga smatramo da je krajnje vrijeme pristupiti jednoj vrsti memoriranja koje će biti korisno kako za udrugu tako i za narod u cjelini. Upravo ovim seminarom željeli smo istaknuti da ako svaka udruga bude uložila trud u zapisivanje svoga djelovanja to će, kada sve bude objedinjeno na jednom mjestu, činiti jednu vrstu kronologije ili ljetopisa cijele hrvatske zajednice u Vojvodini.»

O zaštiti i čuvanju registraturnog i arhivskog gradiva u pismohranama udruga govorio je ravnatelj subotičkog Historijskog arhiva Stevan Mačković, a na temu «Bibliografska praksa praćenja aktivnosti udruga» Katarina Čeliković.

Ovo je prvi arhivsko- bibliografski seminar za hrvatske kulturne udruge s područja Subotice i Sombora, ali je u planu isti takav i za šokačke udruge te za područje Srijema.

Tekst: Siniša Jurić
Fotografije: Ljiljana Dulić Mészáros

 

Preuzeto sa internet stranica Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata
Monday 6th of July 2020 06:33:12 PM