Pozovite » (+381) (0)24 535-533

ilustracija 1Tragovi dugovjeke prisutnosti Hrvata u ugarskom podunavlju - glagoljica

Hrvatsko srednjovjekovno plemstvo, kako visoko (Berislavići, Frankopani, Zrinski, Erdödiji, Nádasdyjevi, Batthyányiji itd.), tako i niže, imalo je posjede i upravne funkcije (najčešće crkvene i vojne) u Slavoniji (sa Srijemom) i južnoj Ugarskoj (Bačkoj i Banatu). U okolici Sombora dokumentiran je 1517. izvjesni Grgur Horvatović, koji je bio pripadnik nižeg hrvatskog plemstva. Nosio je pridjev „od Santova“ (mađ. Marthartzantho), što znači da je imao posjed kod tog mjesta (južna Mađarska). O njegovom hrvatskom podrijetlu svjedoči njegov potpis glagoljicom („to pisa Grgur Horvatović“) na jednom latinskom dokumentu.

Prema sociologu dr. sc. Mariu Bari, koji je i otkrio ovaj dokument, on je jedinstven utoliko prije što je zapisivanje na narodnom jeziku i korištenje glagoljice sjeverno od Gvozda i Kupe rijetko pa su i sačuvani glagoljski spomenici malobrojni, ali nedvojbeno svjedoče o prisutnosti Hrvata na ovome području i prije okupacije Ugarske od Turaka.

V. Nimčević