Pozovite » (+381) (0)24 535-533

marijan sabljakMarijan Sabljak, kateheta, kulturni aktivist, preminuo je 19. prosinca 2016., nakon dugotrajne teške bolesti, a pokopan je na Novom groblju u Petrovaradinu. Iza sebe je ostavio kćerke, Anitu i Jelenu, te unučad Nađu i Vuka. Rođen je 1943. u Sabljak Selu kod Ogulina. Gimnaziju je pohađao u Ogulinu, a školovanje nastavio u Novoselcu kod Ivanić Grada. Godine 1955. njegova se obitelj seli u Vrbanju pokraj Vinkovaca. U Otoku završava 6. i 7. razred. Prva dva razreda gimnazije završio je u Brčkom, a Željezničku prometnu školu u Zemunu 1962. godine. Tada se seli u Staru Pazovu, gdje radi kao otpravnik vlakova, a upisuje i Prometni fakultet u Beogradu. Potom je doselio u Novi Sad, gdje je završio Višu strojarsku školu (1973.), da bi kasnije diplomirao i na Ekonomskom fakultetu u Subotici.

Cijeli radni vijek proveo je na željeznici. Odazvavši se Božjem pozivu, diplomirao je i na Katehetsko-teološkom institutu Subotičke biskupije (2002.). Marijan je bio zavjetovani član novosadske zajednice Franjevačkog svjetovnog reda, u jednom mandatu i doministar. Predavao je vjeronauk u osnovnim i srednjim školama u Novom Sadu, a ljubav prema umjetnosti ispunjavao kroz aktivnosti u Hrvatskom kulturno- umjetničkom i prosvjetnom društvu Stanislav Preprek, čijim je bio i predsjednikom. Bio je redoviti čitač u novosadskoj franjevačkoj zajednici, vođen ogromnom ljubavlju za pisanom riječi. Volontirao je i u dekanatskom Caritasu.

 

 

Izvor: Hrvatska riječ (Marko Tucakov)