Pozovite » (+381) (0)24 535-533

monodrama Ozana KotorskaBiti s Bogom, dovoljno je za sreću naziv je monodrame koja je prikazana 4. ožujka 2018. godine, u vjeronaučnoj dvorani fra. Nediljko Šabić u Žedniku. Ova monodrama autorski je projekt dominikanke, s. Barbare Bagudić, u kojoj je prikazan život blažene Ozane Kotorske, dominikanske trećoredice koja je živjela u Kotoru početkom XVI. stoljeća.

S. Barbara je ovom monodramom prikazala jednostavnost života ove blaženice, koja je prva blaženica Crkve u Hrvata, a ujedno je prenijela i osobno iskustvo duhovne radosti. Monodrama je prikana u tri prizora, a okupio se lijepi broj župljana koji su imali priliku bliže se upoznati sa životom ove blaženice, kao i sa s. Barbarom. Ova monodrama izvođena je i u raznim mjestima u Hrvatskoj, a sada je prikazana i ovdje sa željom da se više upozna život bl. Ozane Kotorske i potakne njeno štovanje.

Izvor: Hrvatska riječ (Ž. V.)