Pozovite » (+381) (0)24 535-533

U novom svesku časopisa „Klasje naših ravni", 9.-10., 2010., tiskani su jezikoslovni radovi: Ante Sekulića „O Ambroziju Šarčeviću i njegova dva rječnika" i Roberta Hajszana „O narodima, narodnostima i jezicima u panonskoj regiji".

Petko Vojnić Purčar piše o književnoj moći, poetskim nedoumicama i drugim pitanjima. Andrija Kopilović razmatra neke aspekte odnosa vjerskih zajednica i kulturne raznolikosti, dok Lazar Francišković piše na temu Kalvarije. Franja Petrinović potpisuje dvije nove pripovijetke: „Kaznena ekspedicija" i „Da li je, eventualno, u pitanju samo trenutni strah koji je potpuno obuzima", a Ljubica Kolarić-Dumić, pak dvije priče za djecu: „Uzalud se bunilo moje djetinjstvo" i „Zaustavljena zvona", dok je Stjepanu Bartošu objavljena drama „Kraj čitanja".

Časopis „Klasje naših ravni" može se nabaviti u knjižari „Danilo Kiš", znane kao „kod Mirka".

U novom svesku „Klasja" tiskan je, nadalje, ulomak „Surova istina", iz novog romana Dražena Prćića, kao i pjesme Roberta G. Tillyija. Davor Bašić Palković piše o prikazu kapitalnog djela „Kulturna povijest bunjevačkih i šokačkih Hrvata" dr. Matije Evetovića, u Subotici i Baji. Đuro Vidmarović piše o sveobuhvatnoj knjizi iz kulturne baštine Hrvata u Boki kotorskoj, Đuro Franković donosi pregled narodnog kalendara za rujan i listopad, dok Katja Bakija piše o scenskim iščitavanjima djela Mire Gavrana u Hrvatskom kazalištu u Pečuhu.

„Klasje", također, objavljuje novi nastavak rukopisa Antonije Čota Rekettye „Lemeš u osimu plemenitog drača".

Milovan Miković