Pozovite » (+381) (0)24 535-533

uo no zkvh 2021Danas je u Subotici održana XXV. sjednica Upravnog odbora i X. sjednica Nadzornog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata na kojima su jednoglasno usvojeni Izvješće o poslovanju i Završni račun Zavoda za 2020. godinu. Riječ je o ključnim dokumentima kojima se verificira i programsko djelovanje i financijsko poslovanje jedine profesionalne ustanove u području kulture u hrvatskoj zajednici u Vojvodini za prethodnu godinu. Isti se prema proceduri prosljeđuju na usvajanje i suosnivačima – Hrvatskom nacionalnom vijeću i Pokrajinskoj vladi.

Zbornik Etnokulturni identitet Hrvata u Vojvodini naslovnicaHrvatsko katoličko sveučilište objavilo je Zbornik radova Etnokulturni identitet Hrvata u Vojvodini: povijesni i suvremeni procesi u prosincu 2020., objavljeno je na internetskim stranicama Sveučilišta. Ovaj Zbornik, opsega 400 stranica, nastao je kao rezultat rada autora, sudionika istoimenog znanstveno-stručnog skupa Etnokulturni identitet Hrvata u Vojvodini: povijesni i suvremeni procesi (Zagreb, 9. listopada 2019. – Subotica 11. listopada 2019.) i autora koji su svoje tekstove poslali naknadno na molbu uredništva zbog njihova prepoznatog znanstvenog rada i bavljenja temama koje su obuhvaćene naslovom Zbornika. U organizaciji dijela skupa koji se održavao u Subotici i studijskoga putovanja u Vojvodini sudjelovali su Srijemska i Subotička biskupija te Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata iz Subotice.

podsjećanje na velikaneU novom broju Hrvatske riječi koji će se pojaviti u prodaji 12. veljače 2021. godine kao i na svojoj internet stranici ovaj tjednik donosi tekst o projektu Godine novog preporoda:

Memoriranje vlastitoga trajanja i naslijeđa važno je za sve nacionalne kulture, a posebno za one manjinske, budući da su njihovi pripadnici izloženiji depopulacijskim, asimilacijskim i drugim negativnim trendovima. Na tome tragu, unutar ovdašnje hrvatske zajednice, a na inicijativu Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, od 2012. godine provodi se projekt koji za cilj ima podsjećanje na velike ličnosti, ali i važne događaje i procese koji su obilježili povijest te zajednice. S početka taj je projekt nosio naziv Godina hrvatskih velikana, a od prošle je godine njegov koncept snažnije uobličen te se sada odvija pod nazivom i sloganom Godine novog preporoda.

knjigeU nastojanju da sumiramo kulturne prilike i zbivanja u protekloj godini, nakon razgovora s predstavnicima udruga i umjetnicima, u ovom broju 2020. sagledavamo iz kuta Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, jedine profesionalne ustanove kulture naše manjinske zajednice. 

Skenderovic Ivan NASLOVNICATragom starih matičnih knjiga u Subotici : Povijest jedne male grane velike porodice Skenderović naslov je knjige Ivana Skenderovića koja izlazi kao četvrta u Biblioteci Prinosi za povijesna istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. U prosincu prošle godine završeno je uređivanje knjige pod stručnim praćenjem recenzenta dr. sc. Roberta Skenderovića, a u tisak je predana polovicom siječnja 2021. godine.