Pozovite » (+381) (0)24 535-533

kalendar naslovnicaBogata baština – trajni zalog naše budućnosti tema je zidnog i stolnog kalendara za 2021. godinu u čijoj izradi i objavi zajednički sudjeluju hrvatske profesionalne institucije i organizacije: Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, NIU Hrvatska riječ i Hrvatsko nacionalno vijeće. Kalendar izlazi pod sloganom Godine novog preporoda te se na 12 listova nalaze sljedeće teme: Nematerijalna kulturna baština, Tradicijska kultura, Sakralna baština, Obrazovanje i jezik, Tiskovine i informiranje, Književnost, Kazalište i film, Likovne umjetnosti, Glazba, Filozofija i znanost, Društveno djelovanje i sport i Politički život. Svaka od tema ima kraći opis koji prate izabrane fotografije. U izradi ovoga kalendara sudjelovali su povjesničar Vladimir Nimčević i ravnatelj ZKVH-a Tomislav Žigmanov te dizajner Darko Vuković, a tiskan je u Štampariji Zack u Petrovaradinu. 

Godisnjak 11 korice webZavod za kulturu vojvođanskih Hrvata tiskao je u prosincu 2020. jedanaesti broj Godišnjaka za znanstvena istraživanja. Na 464 stranice objavljeno je 11 znanstvenih i stručnih radnji, sve prvoobjave, te jedan vrijedan rukopis, koji je dio arhivske građe na čijem istraživanju Zavod radi. I ovaj broj časopisa slijedi dosadašnju uređivačku shemu tematizirajući neki aspekt društvenog života Hrvata u Vojvodini, bilo u povijesti bilo u sadašnjosti. Sadržaj Godišnjaka podijeljen je u pet tematskih cjelina, u kojima autori radova donose nove prinose iz društvenih i humanističkih znanosti, značajnih za sve subetničke skupine Hrvata u Vojvodini.

Zavod za kulturu Vojvođanskih Hrvata je tijekom 2020. uz potporu Hrvatskog nacionalnog vijeća realizirao projekt Prijevodi javnih dokumenata i isprava na hrvatski jezik. U ovaj projekt bilo je uključeno 8 osoba koje su proteklih godinu dana radile na prijevodima, lekturi i korekturi svih važnih dokumenata i javnih isprava iz područja obrazovanja.

klara dulic 1U okviru ovogodišnjih Đakovačkih susreta hrvatskih književnih kritičara suradnica Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata Klara Dulić Ševčić dobitnica je Povelje uspješnosti „Julije Benešić“, koja se dodjeljuje mladim književnim kritičarima „za niz književnih kritika objavljenih u časopisima i zbornicima“.

Cilika naslovnicaZavod za kulturu vojvođanskih Hrvata dovršio je u studenom i predao u tisak likovnu monografiju pod nazivom Cilika Dulić Kasiba, koju autorski potpisuje povjesničarka umjetnosti Olga Šram. Urednica knjige je Katarina Čeliković, a jedan od značajnijih likovnih segmenata knjige, fotografije slika potpisuje poznati subotički fotograf Augustin Juriga, kome se pridružuje Rajko Ljubić svojim dokumentarnim fotografijama korištenim za dokumentarni film o ovoj slikarici i katalog. Recenzentica knjige je povjesničarka umjetnosti Ljubica Vuković Dulić, likovno je monografiju opremio mr. sc. Darko Vuković, a tehnička priprema za tisak rad je mr. Ervina Čelikovića. Svoj doprinos dali su korektor Mirko Kopunović i prevoditeljica na engleski jezik Ivana Groznica. Monografija je tiskana kao luksuzno izdanje u koloru i druga je knjiga u biblioteci „Prinosi za istraživanje likovne baštine“, ima 112 stranica, a tiskana je u petrovaradinskoj tiskari „Simbol“.