Pozovite » (+381) (0)24 535-533

antologija poezije backih hrvata webOpće je poznata činjenica da književnost bunjevačkih Hrvata u Vojvodini postoji, što na narodnom jeziku, što na hrvatskom književnom jeziku, više stoljeća. Osim toga, ona je bogata i svakom drugom smislu – i po književnim rodovima i po vrstama, i po tematskim i motivskim sklopovima, i po estetskim i umjetničkim dosezima… Pa ipak, izuzmu li se kratka razdoblja između dvaju svjetskih ratova te ono neposredno nakon Drugoga svjetskoga rata i 70-ih godina XX. stoljeća, do 1990. godine hrvatska književnost u Vojvodini, čiji stožerni dio predstavlja književnost najbrojnijeg subetničkog dijela ovdašnjih Hrvata – Bunjevaca, nije imala niti jedan ozbiljniji strukturalni činitelj.

Preciznije rečeno, sve vrijeme u vojvođanskih Hrvata nisu postojale nakladničke kuće u vlastitome posjedu, kao ni časopis kojeg bi uređivali. Nije bilo kontinuirane socijalizacije mladih literata, a ustrojeno i obrazovano čitateljstvo je bilo nevidljivo. O kritičkoj recepciji te o procesima i institucijama kanonizacija može se sanjati čak i danas. Stoga se ovaj dio hrvatske književnosti znade imenovati kao književnost koja je uvelike zatomljena i kao književnost brojnih diskontinuiteta.

prilog naslovna sečenoPiše: Tomislav Žigmanov

Bibliografije i Hrvati u Vojvodini

Pojam „bibliografija“ svoj korijen duguje starogrčkim riječima biblion – knjiga i grapho – pišem. Na temelju toga se onda i izvodi osnovno značenje ovoga pojma: bibliografija predstavlja sastavljen popis, na određeni način, obrađene knjiške građe. U tom smislu, tradicionalni su predmet bibliografije knjige i druga tiskana građa (npr. periodične publikacije i novinske tiskovine), a u novije se vrijeme bibliografski obrađuje i neknjižna građa (npr. plakati, filmovi, kompaktni diskovi /CD/, elektroničke publikacije itd.).

uo no zkvh 2021Danas je u Subotici održana XXV. sjednica Upravnog odbora i X. sjednica Nadzornog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata na kojima su jednoglasno usvojeni Izvješće o poslovanju i Završni račun Zavoda za 2020. godinu. Riječ je o ključnim dokumentima kojima se verificira i programsko djelovanje i financijsko poslovanje jedine profesionalne ustanove u području kulture u hrvatskoj zajednici u Vojvodini za prethodnu godinu. Isti se prema proceduri prosljeđuju na usvajanje i suosnivačima – Hrvatskom nacionalnom vijeću i Pokrajinskoj vladi.

Zbornik Etnokulturni identitet Hrvata u Vojvodini naslovnicaHrvatsko katoličko sveučilište objavilo je Zbornik radova Etnokulturni identitet Hrvata u Vojvodini: povijesni i suvremeni procesi u prosincu 2020., objavljeno je na internetskim stranicama Sveučilišta. Ovaj Zbornik, opsega 400 stranica, nastao je kao rezultat rada autora, sudionika istoimenog znanstveno-stručnog skupa Etnokulturni identitet Hrvata u Vojvodini: povijesni i suvremeni procesi (Zagreb, 9. listopada 2019. – Subotica 11. listopada 2019.) i autora koji su svoje tekstove poslali naknadno na molbu uredništva zbog njihova prepoznatog znanstvenog rada i bavljenja temama koje su obuhvaćene naslovom Zbornika. U organizaciji dijela skupa koji se održavao u Subotici i studijskoga putovanja u Vojvodini sudjelovali su Srijemska i Subotička biskupija te Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata iz Subotice.

podsjećanje na velikaneU novom broju Hrvatske riječi koji će se pojaviti u prodaji 12. veljače 2021. godine kao i na svojoj internet stranici ovaj tjednik donosi tekst o projektu Godine novog preporoda:

Memoriranje vlastitoga trajanja i naslijeđa važno je za sve nacionalne kulture, a posebno za one manjinske, budući da su njihovi pripadnici izloženiji depopulacijskim, asimilacijskim i drugim negativnim trendovima. Na tome tragu, unutar ovdašnje hrvatske zajednice, a na inicijativu Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, od 2012. godine provodi se projekt koji za cilj ima podsjećanje na velike ličnosti, ali i važne događaje i procese koji su obilježili povijest te zajednice. S početka taj je projekt nosio naziv Godina hrvatskih velikana, a od prošle je godine njegov koncept snažnije uobličen te se sada odvija pod nazivom i sloganom Godine novog preporoda.