Pozovite » (+381) (0)24 535-533

natjecaj veleposlanstvaVeleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Srbiji raspisalo je Javni natječaj za prijavu programa i projekata udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2017. godinu. Na natječaj se mogu prijaviti udruge, ustanove i organizacije čija je djelatnost vezana uz ostvarivanje, zadovoljavanje i unaprjeđenje općih i javnih potreba hrvatske manjinske zajednice u inozemstvu kao što su: programi i projekti hrvatskih udruga, ustanova i organizacija u ostvarivanju i jačanju manjinskih prava (očuvanje hrvatskoga jezika, identiteta, kulturne baštine, kulture, obrazovanja, znanosti, sporta i sl.); programi i projekti hrvatskih udruga, ustanova i organizacija s ciljem razvoja manjinskih medija i djelovanja manjinskih institucija te ostali programi i projekti koji zadovoljavaju i unaprjeđuju opće javne potrebe hrvatske manjinske zajednice u inozemstvu.

Cjeloviti tekst natječaja kao i obrasci za prijavu dostupni su za preuzimanje na mrežnoj stranici Veleposlanstva – http:// rs.mvep.hr. Rok za prijavu na natječaj je 31. ožujka 2017. godine.  

 

tamburaski odjel jelacicaHKPD Jelačić iz Petrovaradina započinje provoditi novu strategiju razvoja svog tamburaškog odjela kojim će ravnati prof. Branislav Tubić. Tim povodom, Društvo poziva svu zainteresiranu djecu i mlade s teritorija općine Petrovaradin i Novi Sad da dođu u ured Društva i upišu se u školu tambure ili tamburaški orkestar čiji će se rad odvijati u prostorijama Društva (ulica Koste Nađa 21; Petrovaradin). Za prijavu je potrebno javiti se na telefon 064/315-02-35.

 

 

 

 

natjecaj veleposlanstva rhVeleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Srbiji, sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu financijske potpore programima i projektima udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine (KLASA: 011-02/15-03/01, UBRBOJ: 537-03- 02/1-15-01 od 13. ožujka 2015. godine) i Odluci državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske o raspodjeli financijske potpore namijenjene hrvatskoj nacionalnoj manjini u inozemstvu za 2017. godinu (KLASA: 011-02/17-04/05, URBROJ: 537-03-01/4-17-01 od 14. veljače 2017. godine) raspisuje Javni natječaj za prijavu programa i projekata udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2017. godinu.

1. Vrste financijskih potpora

Na natječaj se mogu prijaviti udruge, ustanove i organizacije čija je djelatnost vezana uz ostvarivanje, zadovoljavanje i unapređenje općih i javnih potreba hrvatske manjinske zajednice u inozemstvu kao što su:

• programi i projekti hrvatskih udruga, ustanova i organizacija u ostvarivanju i jačanju manjinskih prava (očuvanje hrvatskoga jezika, identiteta, kulturne baštine, kulture, obrazovanja, znanosti, sporta i sl.)

• programi i projekti hrvatskih udruga, ustanova i organizacija s ciljem razvoja manjinskih medija i djelovanja manjinskih institucija

• ostali programi i projekti koji zadovoljavaju i unaprjeđuju opće javne potrebe hrvatske manjinske zajednice u inozemstvu.

Napomena: Iz ovih sredstava nije predviđeno financiranje programa i projekata prijavljenih od organizacija ovisnih o bilo kojem političkom usmjerenju ili stranci.

2. Uvjeti za prijavu

Na ovaj natječaj se mogu prijaviti sve udruge, ustanove i organizacije hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu koje udovoljavaju sljedećim uvjetima:

• registrirane su i posjeduju važeći statut, poslovnik ili neki drugi odgovarajući dokument iz kojeg je razvidna osnovna djelatnost

• aktivno i kontinuirano djeluju najmanje godinu dana do dana raspisivanja natječaja

• programi i projekti koje provode od posebnog su interesa za opće/javno dobro te usmjereni na stvarne potrebe hrvatske zajednice u inozemstvu

• imaju ljudske i materijalne resurse potrebne za provedbu prijavljenih programa i projekata

• vode transparentno financijsko poslovanje.

3. Sadržaj prijave

Sve zainteresirane ustanove i organizacije dužne su svoje programe/projekte prijaviti na propisanim obrascima uz detaljan opis programa/projekta koji prijavljuju za dobivanje financijske potpore iz državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Prijava mora sadržavati:

• Obrazac prijave (word format)

• Obrazac proračuna (excel format)

• Obrazac životopisa – Europass (word format) voditelja/ice programa/ projekta s datumom i potpisom

• Potvrdu o registraciji udruge, ustanove, organizacije hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu

• Presliku poslovnika o radu, statuta ili nekog drugog odgovarajućeg dokumenta iz kojeg je razvidna osnovna djelatnost

• Presliku financijskog izvješća o poslovanju u prethodnoj godini

• Presliku Plana i programa rada za sljedeću godinu

Neobavezna dokumentacija:

• Materijali, publikacije, novinski članci i ostala dokumentacija koja ilustrira rad prijavitelja Preporuke (npr. jedinica lokalne uprave i samouprave, tijela državne uprave, institucija u zemlji i inozemstvu, drugih donatora)

Obrazac izjave o partnerstvu (word format) ukoliko se program/ projekt provodi u partnerstvu Napomena: Obrasci za prijavu dostupni su za preuzimanje na mrežnoj stranici nadležnog veleposlanstva Republike Hrvatske u inozemstvu i www.hrvatiizvanrh.hr

4. Način i rok za podnošenje prijava

Obvezne obrasce popunjene na hrvatskome jeziku i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati isključivo poštom na adresu: Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Beogradu, Kneza Miloša 62, 11 000 Beograd, uz napomenu „Prijava na natječaj“.

Rok za prijavu na natječaj je 31. ožujka 2017. godine.

5. Prijave koje se neće razmatrati

dostavljene nakon roka za podnošenje prijava

nepotpune ili sadrže odstupanja ili dijelove koji nisu u skladu s natječajem i dokumentacijom za prijavu

nisu napisane na propisanom obrascu za natječaj te su podnesene na drugi način, suprotno uvjetima ovog Natječaja

obrasci za prijavu nisu čitko i u cijelosti popunjeni, odnosno napisani na računalu

prijave udruga, ustanova i organizacija kojima su ranije doznačena financijska sredstva putem javnog natječaja/javnog poziva iz članka 3. Pravilnika, a koje nisu dostavljale uredna financijska izvješća.

6. Odabir i način procjene prijava

Veleposlanik temeljem prijedloga Povjerenstva i sukladno raspoloživim sredstvima donijet će Prijedlog odluke o raspodjeli sredstva za prihvaćene programe/projekte.

Izviješće o provedenom natječaju i Prijedlog odluke veleposlanik dostaviti će na suglasnost državnom tajniku Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Nakon dobivene suglasnosti na prijedlog Odluke veleposlanik će donijeti konačnu Odluku o raspodjeli sredstava za prihvaćene programe/projekte.

7. Obavijest o donesenoj odluci o dodjeli bespovratnih sredstava

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava projektima/programima u sklopu natječaja bit će objavljena na mrežnim stranicama nadležnog Veleposlanstva Republike Hrvatske u inozemstvu.

 

natjecaj fbpHrvatska glazbena udruga Festival bunjevački pisama raspisuje natječaj za skladbe koje biti izvedene na XVII. Festivalu bunjevački pisama, a koji će biti održan 24. rujna 2017. u Subotici Temeljna svrha ovoga festivala je promocija i popularizacija nove bunjevačke pisme i poticaj svima, a osobito mladima kako bi sami pridonijeli očuvanju i unapređenju kulturne baštine svoga roda i naroda.

 

 

 

 

Propozicije natječaja:

Tekst i glazba trebaju predstavljati život i običaje bačkih Bunjevaca;

Tekst pjesme mora biti pisan ikavicom ili ijekavicom;

Pjesma može imati 3 ili 4 strofe;

Dužina pjesme je od 3 do5 minuta;

Note (melodija, akordi) i tekst treba dostaviti u 2 primjerka;

Uz tekst i melodiju obvezno dostaviti i demo snimku;

Radovi prethodno ne smiju biti izvođeni (premijerno izvođenje);

Jedan autor može dostaviti najviše 3 skladbe;

Primljeni radovi se ne vraćaju;

Radovi se šalju pod šifrom, a rješenje šifre (ime, prezime i adresa autora i kontakt telefon) mora biti u posebnoj, zatvorenoj kuverti;

Nakon odabira najboljih radova, stručna komisija će autore izvijestiti o rezultatima;

Festival se organizira isključivo na volonterskim principima, te se radovi neće honorirati;

Autor skladbe koja je odabrana za izvedbu na festivalu samim njezinim slanjem daje svoj neopozivi pristanak da se skladba studijski snimi i izda na nosaču zvuka i video zapisa radi popularizacije festivala.

Natječaj je otvoren do 31. svibnja 2017.

Skladbe slati na adrese:

Vojislav Temunović, Skerlićeva 17, Subotica;

HGU FBP, Lajoša Joa 4a, Subotica;

ili na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s naznakom: ZA XVII. FESTIVAL BUNJEVAČKI PISAMA

 

natjecaj hosanafestOrganizacijski odbor HosanaFesta raspisao je Natječaj za prijem novih skladbi koje će biti izvedene na 12. Festivalu hrvatskih duhovnih pjesama – HosanaFest, a koji će biti održan 9. rujna 2017. u Subotici. Natječaj je otvoren do 1. travnja 2017. godine.

 

 

Uvjeti natječaja su sljedeći: skladbe tematski moraju imati kršćanski karakter; skladbe ne smiju biti već objavljene niti javno izvedene; trajanje skladbe ne smije prijeći 4 minute; uredno potpisani autori glazbe, teksta i obrade; autor i glavni izvođač pjesme ne smije biti mlađi od 16 godina; u vokalno-instrumentalnom sastavu ne smije biti više od 15 osoba.

Prijava na natječaj dostavlja se na CD-u ili putem elektroničke pošte, a obvezno mora sadržavati sljedeće: oglednu demo snimku pjesme (snimka ne mora biti studijska, ali glazbeno-produkcijski treba biti što sličnija izvedbenoj verziji), pjesma može biti poslana i u mp3 formatu s minimalnom rezolucijom od 192 kbps; tekst pjesme (preporuča se u Word formatu); kraću biografiju izvođača sa svim potrebnim podacima (adresa, telefon, e-mail, web i sl.), te navesti zajednicu u kojoj se djeluje; potvrdu svećenika.

Prijave koje ne budu ispunjavale gore navedene uvjete, kao i skladbe upitne originalnosti neće uopće biti razmatrane od strane Stručnog povjerenstva.

Napomena: Autori slanjem skladbe na natječaj jamče za njezinu originalnost, te daju svoju suglasnost za izdavanje skladbe na festivalskom CD-u, DVD-u, kao i radijskom i televizijskom emitiranju bez traženja nadoknade. Naknadno utvrđivanje neoriginalnosti skladbe povlači za sobom sankcije određene pravilnikom HosanaFesta. Prijavljene skladbe ne mogu se povući, niti će biti vraćene.

Rezultati natječaja bit će autorima javljeni do 20. travnja 2017. Izvođači čije se skladbe uvrste u program Festivala, trebaju studijsku snimku dotične skladbe, te njenu matricu dostaviti u roku do 60 (šezdeset) dana po javljanju rezultata. Redoslijed nastupa na HosanaFestu određuje festivalski Organizacijski odbor.

Radove slati ili dostaviti na adresu: HosanaFest 2017.; Starine Novaka 58.; 24000 Subotica; Vojvodina – Srbija ili na e-mail: hosanafest@ yahoo.comtel. Kontakt telefon je: +381(0)64/4616-394.

Slogan ovogodišnjega HosanaFesta je „Punina Zakona jest ljubav“ (Rim 13,10).