Pozovite » (+381) (0)24 535-533

ilustracija 1Tragovi dugovjeke prisutnosti Hrvata u ugarskom podunavlju - glagoljica

Hrvatsko srednjovjekovno plemstvo, kako visoko (Berislavići, Frankopani, Zrinski, Erdödiji, Nádasdyjevi, Batthyányiji itd.), tako i niže, imalo je posjede i upravne funkcije (najčešće crkvene i vojne) u Slavoniji (sa Srijemom) i južnoj Ugarskoj (Bačkoj i Banatu). U okolici Sombora dokumentiran je 1517. izvjesni Grgur Horvatović, koji je bio pripadnik nižeg hrvatskog plemstva. Nosio je pridjev „od Santova“ (mađ. Marthartzantho), što znači da je imao posjed kod tog mjesta (južna Mađarska). O njegovom hrvatskom podrijetlu svjedoči njegov potpis glagoljicom („to pisa Grgur Horvatović“) na jednom latinskom dokumentu.

glas ravnice br1U prosincu 2021. godine završeno je skeniranje i objavljivanje Glasa ravnice – glasila Demokratskoga saveza Hrvata u Vojvodini iz Subotice, prvog svjetovnog lista na hrvatskom jeziku u Vojvodini nakon 1956. godine, na internetskoj stranici ZKVH-a. Ovo iznimno važno glasilo dostupno je javnosti na mrežnim stranicama http://zkvh.org.rs/index.php/digitalizacija, te se može slobodno koristiti. I ovaj naslov digitaliziran je u okviru projekta „Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe Hrvata u Vojvodini i izgradnja digitalne zbirke“. Objavljeno je 153 brojeva i 3 izvanredna broja posvećena izborima. Projekt digitalizacije odvija uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

vijest kalendar za 2022 naslovnicaPod naslovom „2022. godina je popisa!“ hrvatske institucije i organizacije: Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, NIU „Hrvatska riječ“ i Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji tiskale su kalendar u kojem šalju poruku: Znam tko sam: HRVAT(ICA) / HRVATSKI JEZIK / RIMOKATOLIK.

nagrada gavazzi studenti 1Upravni odbor Hrvatskog etnološkog društva nagradio je studente etnologije i kulturne antropologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu nagradom „Milovan Gavazzi“ za 2020. godinu u kategoriji studentskog rada za izniman angažman na terenskom etnološkom istraživanju Hrvata u Vojvodini (Republika Srbija) tijekom 2019. i 2020. godine koje je rezultiralo radovima objavljenima u Godišnjaku za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata sv. 11. i sv. 12 (2020.).