Pozovite » (+381) (0)24 535-533

somborciPoslije pogibije kapetana somborske milicije Duje Markovića u bitci kod Slankamena (1691.), zapovjedništvo nad ovom postrojbom pripalo njegovom starijem sinu Đuri Markoviću. U kapetanstvu ga je potvrdio zapovjednik carske vojske feldmaršal Ludwig Badenski (1655. – 1707.), koji je o tome izdao u Petrovaradinu 28. kolovoza 1691. službeni dokument (dekret). U ovom dokumentu piše da je Đuro slijedio očeve stope, ističući se ništa manjom ratničkom vrlinom.

ban jelacicDominik Deman, magistar povijesti, suautor knjige Ban Jelačić, od Petrovaradina do Beča, koju je 2015. objavilo HKPD Jelačić, predstavio je u Petrovaradinu 12. ožujka 2021. godine, u rodnoj kući hrvatskoga bana Josipa Jelačića, život i značaj brojnih postignuća. Kazavši da podatci o Jelačićima postoje iz poznog srednjeg vijeka, te da se ta obitelj pominje u srednjevjekovnoj Bosni kojom su vladali Kotromanići, Deman je rekao da izvori dalje prate njegovo podrijetlo kroz Pounje, Turopolje, Liku. 

Vojo SekeljVojislav Sekelj rođen je u Subotici 20. travnja 1946. godine, od oca Luke i majke Ruže, rođ. Rogić. U rodnom gradu je završio osnovnu školu, Školu učenika u privredi i Višu tehničku školu, smjer elektrotehnika. Zaposlio se isprva u poduzeću Elektro-remont, a zatim u Željezničkoj industrijskoj školi, koje je bio ravnatelj. Kasnije radi kao srednjoškolski profesor u Zajedničkoj srednjoj školi „Jedinstvo“ te Mašinsko-elektro školskom centru – MEŠC.

mikovic miovanUgledni subotički književnik, urednik i publicist Milovan Miković preminuo je u 9. travnja, u rodnoj Subotici, u 73. godini života. Pisao je pjesme, pripovijetke, romanesknu prozu, kritike, romane, eseje, studije i rasprave.

celikovic knjizevnost u zrcalima naslovnicaKrajem 2020. dovršena, u veljači 2021. godine tiskana je, u nakladi Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, knjiga Književnost u zrcalima – ogledi i eseji o književnosti Hrvata u Vojvodini autorice Katarine Čeliković. Prva je ovo knjiga u biblioteci „Prinosi za istraživanje i interpretacije književne baštine“. Knjiga je opsega 256 stranica, tiskana u nakladi od 500 primjeraka, a sadrži još i popis korištene literature, bibliografske bilješke o tekstovima, kazalo imena, recenziju te bilješku o autorici. Urednik i recenzent je Tomislav Žigmanov. Grafičko uređenje djelo je Darka Vukovića, priprema za tisak mr. Ervina Čelikovića, a korekturu je uradio Mirko Kopunović.