Pozovite » (+381) (0)24 535-533

danica 1971Krajem rujna ove godine digitaliziran je i objavljen „novi tečaj“ godišnjeg kalendara Subotička Danica na portalu Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, a može mu se pristupiti na linku: http://zkvh.org.rs/index.php/digi-periodika/3385-danica te je tako popularni kalendar u cjelini dostupan svim zainteresiranim istraživačima i drugim korisnicima.

nagrada AG Matos uzi izbor smanjenoMeđunarodno povjerenstvo za trijenalnu nagradu za najbolju knjigu poezije „Antun Gustav Matoš“ za razdoblje 2014.-2016., koje čine dr. sc. Stjepan Blažetin iz Pečuha, predsjednik, književnik Mirko Ćurić iz Đakova i Klara Dulić iz Subotice, na elektronički održanoj sjednici donijelo je odluku da u uži izbor za nagradu „Antun Gustav Matoš” ulaze sljedeće knjige:

Emerik Pavic uzi izbor sl.1Povjerenstvo Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za izbor najbolje knjige godine, koja će dobiti nagradu koja nosi ime središnje osobe hrvatske književnosti, znanosti i publicistike iz XVIII. stoljeća Emerika Pavića, održalo je 29. kolovoza 2017. godine svoju drugu ovogodišnju sjednicu. Povjerenstvo, u sastavu Ljubica Vuković Dulić kao predsjednica te članovi Dario Španović i Željka Zelić, odlučilo je od 29 naslova u uži izbor za najbolju knjigu objavljenu tijekom 2016. godine Hrvata u Vojvodini uvrstiti njih deset.

zigU okviru redovitih aktivnosti Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata na planu digitalizacije knjiške i novinske baštine vojvođanskih Hrvata koncem srpnja okončani su poslovi na digitalizaciji te objavi na mrežnim stranicama Zavoda (http://www.zkvh.org.rs/index.php/digi-periodika/4171-zig) svih 111 brojeva subotičkog dvotjednika Žig.

Godisnjak 7Radi veće dostupnosti znanstvenih sadržaja koji za temu imaju neki aspekt društvenog života Hrvata u Vojvodini, bilo u povijesti bilo u sadašnjosti, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata odlučio je još 2012. godine cjelovite sadržaje brojeva Godišnjaka za znanstvena istraživanja objaviti i na internetskim stranicama Zavoda. Na taj način svjesno želimo osnažiti diseminaciju sadržaja o Hrvatima u Vojvodini i tako barem djelomice otkloniti deficite na tome području. Objavljeni sadržaj Godišnjaka broj 7 dostupan je na sljedećoj adresi: http://www.zkvh.org.rs/index.php/god-sep/7-2015