Obavijest o produljenju roka za prijavu na 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Objavljeno: 16.03.2023. Pregleda: 91

Rok za dostavu prijava na 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu, utvrđen Javnim pozivom za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu, objavljenim 15. veljače 2023. godine, produžava se do 22. ožujka 2023. godine.

Obaveštenje o kolačićima