O projektu NKB Hrvata u Srbiji – Živa baština

Pojam nematerijalne kulturne baštine obuhvaća prakse, predstave, izraze, znanje, vještine, kao i instrumente, predmete, rukotvorine i kulturne prostore povezane s tim, koje zajednice, skupine, ali i pojedinci, prihvaćaju kao dio svoje kulturne baštine.

U tom smislu, nematerijalnu kulturnu baštinu čine razni oblici i pojave duhovnog stvaralaštva, koji se prenose s generacije na generaciju predajom ili drugim načinom, a osobito jezik, dijalekti, govori i toponimika, te usmena književnost svih vrsta. Tu je potom i folklorno stvaralaštvo s područja glazbe, plesa, predaje, igara, obreda, običaja, kao i ostale tradicionalne pučke vrednote, te tradicijska umijeća i obrti.

Ova je baština bogata i među Hrvatima u Vojvodini, u Republici Srbiji, u svim svojim regionalnim i subetničkim sastavnicama – i u srijemskih i u šokačkih i u bunjevačkih Hrvata – a najznačajnije dionice ove baštine donosimo ovdje. Osim što je podsjetnik, ova nam baština daje poticaj za njezino očuvanje jer njome čuvamo i svoj vlastiti nacionalni i kulturni identitet.

Katalog nematerijalnih kulturnih dobara s opisima plod je višegodišnjih istraživanja koje Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata provodi u suradnji s Filozofskim fakultetom u Zagrebu, Odsjekom za kulturnu antropologiju i etnologiju te drugim institucijama i pojedincima s ciljem stručne evaluacije i zaštite. Na tom putu Republika Hrvatska je davala svoju stručnu pomoć kako bi hrvatska manjinska zajednica bila spremna sačiniti svoju listu i potom ju kandidirati u Centru za nematerijalno kulturno naslijeđe u Republici Srbiji. Započete aktivnosti u prepoznavanju, opisu i promociji žive baštine nastavljamo u suradnji s brojnim hrvatskim udrugama i pojedincima duboko svjesni njezine krhkosti i potrebe za njezinom zaštitom.

Popis od dvadeset dva nematerijalna kulturna dobra s opisima plod je višegodišnjih istraživanja koje Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata provodi u suradnji s Filozofskim fakultetom u Zagrebu, Odsjekom za kulturnu antropologiju i etnologiju te drugim insti­tucijama i pojedincima s ciljem stručne evaluacije i zaštite. Na tom putu Republika Hr­vatska je davala svoju stručnu pomoć kako bi hrvatska manjinska zajednica bila spremna sačiniti svoju listu i potom ju kandidirati u Centru za nematerijalno kulturno naslijeđe u Republici Srbiji. Započete aktivnosti u prepoznavanju, opisu i promociji žive bašti­ne nastavljamo u suradnji s brojnim hrvatskim udrugama i pojedincima duboko svjesni njezine krhkosti i potrebe za njezinom zaštitom. Ovom će se popisu dodati i druga živa nematerijalna kulturna dobra u hrvatskoj zajednici čije se istraživanje provodi u okviru planskih aktivnosti Zavoda..

Živom baštinom potvrđujemo svoju višestoljetnu prisutnost i duboku utkanost tradicije u suvremeni život hrvatske manjinske zajednice u Republici Srbiji. Ona je jamac opstojnosti ove zajednice izvan granica svoje matične domovine i put prema osvješćivanju javnosti o vrijednosti njezine nematerijalne kulturne baštine.

Ovaj katalog je dio velikog prekograničnog projekta pod nazivom Nematerijalna kulturna baština Hrvata u Srbiji u funkciji razvoja i suradnje koji je financiran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske, a ZKVH ga provodi u partnerstvu s Filozofskim fakultetom iz Osijeka.

Osim tiskanog reprezentativnog kataloga i prezentacije njegovog sadržaja na web adresi Zavoda, projekt je predstavljen i u formi izložbe, te njezine virtualne inačice i kao promotivni film.


Moglo bi Vas zanimati...

  • 2024
    Najave i kalendar
  • Međunarodni okrugli stol - O Šokcima je rič
  • XIII. Seminar bunjevačkog stvaralaštva u Tavankutu
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima