Održana prva sjednica Organizacijskog odbora „Dužijance“

Objavljeno: 19.03.2014. Pregleda: 17

DuzijancaU sjedištu Udruge bunjevačkih Hrvata „Dužijanca“, u župi sv. Roka u Subotici, u 13. ožujka 2014. godine održana je prva sjednica Organizacijskog odbora „Dužijance“ koji djeluje u sastavu nove udruge.

Prema statutu nove udruge (čl. 11.) „Organizacijski odbor je izvršno tijelo Dužijance koji skrbi o ostvarivanju ciljeva Dužijance, odnosno odluka Skupštine. Organizacijski odbor ima sedam članova koje imenuje i opoziva Skupština Dužijance. Organizacijskim odborom predsjedava direktor, kojega imenuje Skupština. Organizacijski odbor, iz svojih redova, samostalno bira tajnika, vođe određenih segmenata projekta Dužijance, kao i druge vođe, koji ne moraju biti članovi Organizacijskog odbora. Njihov mandat, kao i mandat ravnatelja-direktora, traje četiri godine i mogu biti ponovo birani“.

Na sjednici su uz direktora Organizacijskog odbora Marinka Piukovića sudjelovali svi članovi odbora u sastavu: Marinko Prćić, mons. Stjepan Beretić, Vlatko Vojnić Purčar, Marija Kujundžić, Pavle Kujundžić, Ljiljana Dulić i Ivan Piuković. Na početku sjednice sve je pozdravio predsjednik Udruge mons. dr. Andrija Anišić. On je izvijestio da je 6. ožujka Udruga bunjevačkih Hrvata „Dužijanca“ upisana u registar udruženja kod Agencije za privredne registre R. Srbije.

Direktor Organizacijskog odbora „Dužijance“ Marinko Piuković je prema predloženom dnevnom redu objasnio način djelovanja toga odbora u naredne četiri godine. Članovi Organizacijskog odbora su zatim razgovarali o organiziranju ovogodišnje Dužijance, koja će imati nekih neznatnih novina u odnosu na ranije Dužijance.

Naime, glavna i osnovna novina jest da je Organizacijski odbor imenovan na četiri godine i da će moći puno mirnije i temeljitije organizirati Dužijancu. Druga bitna novina jest da će UBH „Dužijanca“ sa župnicima koji imaju Dužijance u selima oko Subotice sklapati poseban sporazum o suradnji, kao i sa svim udrugama koje žele sudjelovati s posebnim programom u okviru Dužijance.

Tako će sklopiti poseban sporazum s HKC „Bunjevčako kolo“, koji će ubuduće organizirati Smotru dječjeg folklora „Dužijanca“, kao i smotru folklora „Dužijanca“, zatim sporazum s HKPD „Matija Gubec“ u Tavankutu koji bi trebao biti domaćin ovogodišnjeg Natjecanja risara. Već je dogovoreno sa župnikom iz Tavankuta, preč. Franjom Ivankovićem, Blagoslov žita na blagdan sv. Marka 25. travnja, koji će započeti sv. Misom u crkvi Srca Isusova u Tavankutu u 17 sati.

Za pomoćnike direktora Organizacijskog odbora izabrani su Pavle Kujundžić i Ljiljana Dulić, a za voditelje pododbora: Pavle Kujundžić za Natjecanje risara, Nedeljka Šarčević za aranžere izloga i Likovnu koloniju „Bunarić2, Ivan Piuković za „Priskakanje vatre“, a Marinko Piuković i Andrija Anišić za središnju proslavu u crkvi i na Trgu.

Na sjednici je prihvaćen prijedlog potpredsjednika Udruge Laze Vojnić Hajduka da Organizacijski odbor objavljuje Glasnik „Dužijance“, koji bi izlazio dva puta godišnje.

Predloženo je također da se formiraju odjeli UBH „Dužijanca“ pod starim nazivima „Katoličko divojačko društvo“ i „Bunjevačko momačko kolo“, a bilo je prijedloga da jedan od odjela bude i Odjel bandaša i bandašica.

Svi članovi Organizacijskog odbora izrazili su nadu da će i ovogodišnja proslava Dužijance proći u najboljem redu, na radost i zadovoljstvo svih ljubitelja tog divnog običaja bunjevačkih Hrvata, kao i svih građana Subotice.

Tekst: mons. dr. sc. Andrija Anišić

Vijesti

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2023
    Najave i kalendar
  • HosanaFest 2023
  • VI. Međunarodni festival tradicijskog pjevanja
  • Dani hrvatske knjige i riječi - dani Balinta Vujkova 25. 10. – 28. 10. 2023.
  • Koncert ansambla Hajo povodom 35 godina postojanja
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima