Prvi sajam nacionalnih manjina Srbije održan u Beogradu

Objavljeno: 17.01.2017. Pregleda: 48

sajam nacionalnim manjina 1Kancelarija za ljudska i manjinska prava je prvi put u subotu, 10. prosinca, na Međunarodni dan ljudskih prava, organizirala Sajam nacionalnih manjina na Beogradskom sajmu. Događaj je organiziran suradnjom Kancelarije i nacionalnih vijeća aškalijske, slovačke, češke, romske, crnogorske, bošnjačke, njemačke, bugarske, mađarske, rumunjske, rusinske, ukrajinske, vlaške, bunjevačke i hrvatske nacionalne zajednice.

Promocija suživota

Jednodnevni događaj je podrazumijevao predstavljanje nacionalnih manjina kroz kulturni program i prezentiranje gastronomije i autentičnih rukotvorina. Hrvatsku zajednicu, koja je na Sajmu bila i najbrojnija, predstavili su nastupom izvorna pjevačka skupina Kraljice Bodroga iz Monoštora, potom tamburaški sastav HGU Festival bunjevački pisama, predstavljanjem ovogodišnjeg bandaša i bandašice te postavljenim štandom gdje je bila izložena izdavačka produkcija NIU Hrvatske riječi, predmeti i slike od slame HKPD-a Matija Gubec iz Tavankuta i postavka risarskog ručka u aranžmanu UBH Dužijanca.

Otvaranju Sajma je prisustvovao ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin koji je istaknuo kako politika Srbije prema nacionalnim manjinama predstavlja uzor za mnoge države u svijetu, potkrepljujući tu izjavu podacima o mnoštvu tiskanih medija te radijskih i televizijskih programa koji se emitiraju na jezicima nacionalnih manjina. Ravnateljica vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović je kazala kako su upravo manjine najbolji most za bolje odnose sa susjednim državama, te da susajam nacionalnih manjina 3 ovakvi događaji promocija suživota različitih etničkih skupina u Srbiji.

Razbijati stigme

Nažalost, ovom događaju nije prisustvovao veliki broj građana, te su većina gledatelja zapravo činili predstavnici nacionalnih manjina koji su ujedno i sudionici. Iako sajamskog karaktera, kompletan događaj je zauzeo mali prostor a iz svega izrečenog najčešće prenošena vijest je bila da su nacionalne manjine korisnici određenih proračunskih sredstava Republike Srbije. Treba uzeti u obzir da je Kancelarija za ljudska i manjinska prava događaj ovog tipa prvi puta organizirala i shodno tome treba učiniti napor da se u narednim godinama, osim kulturnog programa, znatno više prostora posveti potencijalnim projektnim aktivnostima koje ne moraju biti isključivo na dobrobit manjinske zajednice. Bila je lako primjetna šarolikost gastronomske ponude, kao i diverzitet narodnih rukotvorina čiji je potencijal kao turistički proizvod trenutno nesaglediv i neiskorišten.

Ako bismo ovaj događaj uistinu transformirali u sajamsku manifestaciju, nužno je strpljivo raditi na povezivanju ljudi i ideja kako bi se ostvarivale međuetničke suradnje kroz projektne aktivnosti. Upravo je to najsigurniji način da se razbije stigma o nacionalnim manjinama kao isključivo korisnicima proračuna već nasuprot tomu, manjine u Srbiji mogu biti resurs i primjer funkcioniranja multietničkog društva u jednom širem, europskom kontekstu.

 

Izvor: Hrvatska riječ (Dubravko Bilinović, fotografije: Jelena Ademi)

Vijesti

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2024
    Najave i kalendar
  • Smotra dječjih pjevača i zborova
  • 19. Međunarodni okrugli stol Urbani Šokci – I. dan - Osijek
  • 19. Međunarodni okrugli stol Urbani Šokci – II. dan - Pečuh
  • Avaške godine u Zagrebu
  • Svečana akademija UBH Dužijanca
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima