LEKSIKON podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca

Objavljeno: 06.12.2023. Pregleda: 127

Glavni urednik: Slaven Bačić

Impresum: Subotica : Hrvatsko akademsko društvo, izlazi od 2004. godine

Tekst štampan dvostubačno

UDK 929(=163.42)(497.113)(031)

UDK 930.85(=163.42)(497.113)(031)


Tiraž 500.

---

1, A 2. dop. Izd.

Leksikon podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca. 1, A / [glavni urednik Slaven Bačić]. - (2. izmijenjeno i dopunjeno izd.), Subotica : Hrvatsko akademsko društvo, 2008 (Subotica : Printex), VIII, 63 str. : ilustr. ; 24 cm.

---

2, B-Baž

Leksikon podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca. [Knj.] 2, B-Baž / [glavni urednik Slaven Bačić]- Subotica : Hrvatsko akademsko društvo, 2004 (Subotica : Printex), IV, 77 str. : ilustr. ; 24 cm.

----

3, Be-Br

Leksikon podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca. [Knj.] 3, Be-Br / [glavni urednik Slaven Bačić], Subotica : Hrvatsko akademsko društvo, 2005 (Subotica : Printex), IV, 67 str. : ilustr. ; 24 cm.

----

4, Bu

Leksikon podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca. [Knj.] 4, Bu / [glavni urednik Slaven Bačić], Subotica : Hrvatsko akademsko društvo, 2005 (Subotica : Printex), 73 str. : ilustr. ; 24 cm.

---

5, C-Ć

Leksikon podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca. [Knj.] 5, C-Ć / [glavni urednik Slaven Bačić], Subotica : Hrvatsko akademsko društvo, 2006 (Subotica : Printex), 65 str. : ilustr. ; 24 cm.

----

6, D

Leksikon podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca. [Knj.] 6, D / [glavni urednik Slaven Bačić], Subotica : Hrvatsko akademsko društvo, 2006 (Subotica : Printex), IV, 104 str. : ilustr. ; 24 cm.

----

7, Dz-F

Leksikon podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca. 7, Dž-F / [glavni urednik Slaven Bačić], Subotica : Hrvatsko akademsko društvo, 2007 (Subotica : Printex), 107 str. : ilustr. ; 24 cm.

---

8, G

Leksikon podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca. 8, G / [glavni urednik Slaven Bačić], Subotica : Hrvatsko akademsko društvo, 2008 (Subotica : Printex), IV, 76 str. : ilustr. ; 24 cm.

----

9, H

Leksikon podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca. 9, H / [glavni urednik Slaven Bačić], Subotica : Hrvatsko akademsko društvo, 2009 (Subotica : Printex), IV, 229 str. : ilustr. ; 24 cm,

---

10, I

Leksikon podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca. 10, I / [glavni urednik Slaven Bačić], Subotica : Hrvatsko akademsko društvo, 2010 (Subotica : Printex), IV, 109 str. : ilustr. ; 24 cm.

---

11, J

Leksikon podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca. 11, J / [glavni urednik Slaven Bačić], Subotica : Hrvatsko akademsko društvo, 2011 (Subotica : Printex), IV, 121 str. : ilustr. ; 24 cm.

---

12, K–Knj

Leksikon podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca. 12, K-Knj / [glavni urednik Slaven Bačić], Subotica : Hrvatsko akademsko društvo, 2013 (Subotica : Printex), V, 198 str. : ilustr. ; 24 cm.

----

13, Ko-Kr

Leksikon podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca. [Knj.] 13, Ko-Kr / [glavni urednik Slaven Bačić], Subotica : Hrvatsko akademsko društvo, 2017 (Subotica : Printex), IV, 162 str. : ilustr. ; 24 cm.

---

14, Kv-Kv

Leksikon podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca. [Knj.] 14, Ku-Kv / [glavni urednik Slaven Bačić], Subotica : Hrvatsko akademsko društvo, 2019 (Subotica : Printex), IV, 100 str. : ilustr. ; 24 cm.

----

15, L-Mal 

Leksikon podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca. [Knj.] 15, L-Mal / [glavni urednik Slaven Bačić], Subotica : Hrvatsko akademsko društvo, 2021 (Subotica : Printex), IV, 162 str. : ilustr. ; 24 cm.


Digitalizirana baština Digitalizirana baština

Knjige

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2024
    Najave i kalendar
  • Svečana akademija UBH Dužijanca
  • Australski film Countryman (Zemljak) u art kinu Lifka
  • Revija nošnji
  • XVII. festival dječjeg stvaralaštva Dužijanca malenih
  • Dužijanca malenih
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima