HKUD Vladimir Nazor - Sombor

Objavljeno: 06.04.2009. Pregleda: 15

Opći podaci

Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Vladimir Nazor – Sombor

Osnovano 1936.
Broj članova: 300

Kontakt

Vijenac Radomira Putnika 26, 25000 Sombor

Tel: +381(0)25 416-019 i +981(0)25 438 173

E-mail: vnazor@sbb.rs, mata.mataric@gmail.com 

Web: www.hkudvladimirnazor.com

Facebook profil udruge

Vodstvo

Mata Matarić, predsjednik

mob: +381(0)64 9343 416

Stipan Pekanović, dopredsjednik 

Klara Šolaja Karas, tajnica 

Janoš Raduka, rizničar 

Emil Antunić, menadžer 

Zoran Čota, pravnik

Sekcije

Folklorna sekcija, pročelnik Bojan Jozić 

Tamburaška sekcija, pročelnica Marina Kovač (Antunić) 

Dramska sekcija, pročelnik Šima Raič 

Literarna sekcija, pročelnik Antun Kovač 

Pjevačka sekcija, pročelnica Vesna Čuvardić 

Sportska sekcija, pročelnik Pavle Matarić 

Likovna sekcija, pročelnik Janoš Raduka 

Klub ljubitelja biljaka „Za sreću veću“, pročelnica Klara Šolaja Karas

Manifestacije i aktivnosti

Godišnjica društva, prosinac

Dužionica, kolovoz

Veliko bunjevačko-šokačko prelo, veljača

Likovna kolonija Colorit, rujan

Božićni koncert, prosinac

Izdavanje lista Miroljub


Više o udruzi

Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Vladimir Nazor je kulturna udruga iz Sombora. Pripada među najstarija hrvatska društva u Bačkoj. U godinama nakon stvaranja južnoslavenske države1918.utemeljene su nove nacionalne kulturne i političke organizacije u dijelu Bačke koji je pripao Kraljevini SHS, pa tako i u Somboru. Već 1921. utemeljeno je Bunjevačko kolo, koje je njegovalo tradicionalne bunjevačke običaje. S vremenom je u Kolu dolazilo do manjih ili većih neslaganja i sukoba zbog proturječnih pogleda na aktualna nacionalna, vjerska, kadrovska, politička i socijalna pitanja toga doba. Osnovna okosnica sukoba bili su prijepori oko toga jesu li Bunjevci Hrvati ili nisu. Formirana su dva tabora, hrvatski i bunjevački. Međusobni sukobi na nacionalnoj, ali i političkoj osnovi došli su do izraza osobito na redovitim izborima Društva 1935. Nezadovoljnici, većinom siromašniji poljodjelci i obrtnici, nakon toga su istupili iz Bunjevačkoga kola te su već iste godine utemeljili novo društvo, koje je na osnivačkoj skupštini 6. XII. 1936. dobilo ime Hrvatsko kulturno društvo Miroljub, prema nadimku pjesnika i svećenika Ante Evetovića. Za predsjednika je izabran Antun Matarić – Tuna, a za tajnika liječnik dr. Ladislav Vlašić.

Novoosnovano HKD Miroljub već tijekom veljače 1937. kupuje zgradu u najužem središtu grada u Ulici prote Kovačića. Kupnja doma omogućena je novčanim pozajmicama i nepovratnim prilozima članova i društava, čija su imena uklesana na mramornoj ploči ugrađenoj u zid sadašnjega Doma. Pri Društvu se osnivaju i uspješno djeluju sljedeće sekcije: pjevački zbor, diletantska, tj. dramska, folklorna, muzička i sportska sekcija. Pravilima Društva politički i stranački rad u prostorijama Doma bio je zabranjen.

Za vrijeme Drugoga svjetskoga rata Društvu je više puta zabranjivan rad, a 12. V. 1944. bilo je i raspušteno, dok mu je imovina zapečaćena. Nakon rata već 3. VI. 1945. održana je skupština Društva te ono mijenja ime u Hrvatski prosvjetni dom. Pristupili su mu tada i članovi Bunjevačkoga kola te su dva društva praktično ujedinjena u okviru Hrvatskoga prosvjetnoga doma. Odlukom Gradskoga narodnooslobodilačkoga odbora iz svibnja 1948. Društvo, u zamjenu za svoj prvotni dom, dobiva zgradu prijašnje pivovare Avala na Vijencu Radomira Putnika 6, koju već od 1949. postupno dograđuje te ondje otpočinje i gradnju svečane dvorane.

Upravni je odbor 24. IV. 1949. Društvu odlučio promijeniti ime u Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Vladimir Nazor, a u prosincu 1957., na zahtjev gradskih vlasti, iz naziva je izbrisan hrvatski atribut te je preimenovano u Kulturno-prosvetno društvo Vladimir Nazor. God. 1964., kad se snažno razvija aktivnost njegovih odjela, Društvo mijenja naziv u Kulturno-umetničko društvo Vladimir Nazor. Aktivnosti pojedinih sekcija posebno su dolazile do izražaja tijekom 1970-ih i 1980-ih. Uspostavljena je šira kulturna suradnja s mnogim mjestima iz bliže i dalje okolice, s mnogobrojnim gradovima tadašnje Jugoslavije, a ostvarena su i gostovanja u više europskih zemalja (Madžarska, Italija, SR Njemačka, Čehoslovačka). Poseban prinos Društvo je dalo suradnji gradova prijatelja Sombora i Baje te kulturnoj povezanosti društava gradovâ prijateljâ Subotice, Sombora i Osijeka. U Domu su organizirana i mnogobrojna prigodna predavanja, književne večeri i sl., među ostalim i više sveučilišnih profesora i književnika te uglednih Somboraca. Prigodom obilježavanja 50. obljetnice djelovanja 1986. tiskana je knjiga Franje Matarića Monografija Društva.

Nestabilna politička situacija u zemlji početkom 1990-ih te od države poticana dioba jednoga naroda na Hrvate i Bunjevce ostavila je traga i u ovom Društvu te tradicionalno Bunjevačko prelo 1992. nije ni održano, a u ratnu jesen 1991. nisu održavani ni sastanci upravljačkih tijela. Nakon smirivanja političke situacije uobičajena se djelatnost Društva nastavlja te, uz ostalo, grupa autora u prigodi obilježavanja 60. obljetnice postojanja i djelovanja Društva 1996. izdaje knjigu 60 godina žetvenih svečanosti. Od 1998. izlazi tromjesečno glasilo Društva Miroljub.

Premda se ukupna aktivnost članstva vidljivo povećala, sumnje, napetosti i podjele nisu otklonjene. Kad je 20. V. 2001. Sabor Društva donio odluku o vraćanju hrvatskoga atributa u naziv Društva, slijedila je definitivna podjela te su Bunjevci koji se ne smatraju Hrvatima napustili Društvo i osnovali Udruženje građana Bunjevačko kolo. S druge strane, mjesne policijske vlasti pri registraciji novoga imena nisu dopustile da u imenu društva bude riječ umjetničko, nego samo njezin ekavizirani oblik, pod izlikom da hrvatski nije službeni jezik u općini.

Unatoč tomu nakon svega pojačana je opća aktivnost članstva HKUD-a Vladimir Nazor. Kvaliteta rada osjetno se povećala, povezanost s drugim društvima učvršćena je, a suradnja s matičnom zemljom Republikom Hrvatskom dobila je nove dimenzije. Kao i prije, općoj aktivnosti Društva poseban prinos daju mladi članovi pojedinih odjela (folklornoga, dramsko-recitatorskoga, tamburaškoga, likovnoga i drugih) na mnogobrojnim nastupima u vlastitu domu te na mnogobrojnim gostovanjima u zemlji i inozemstvu. Glavne su tradicionalne manifestacije društva Veliko prelo (za Marindan), Dužionica i Divojački vašar (za blagdan sv. Franje), u novije vrijeme božićni koncert i izložba božićnih kolača. Prije se svečano obilježavao i blagdan Presvetoga Trojstva, dan proštenja somborske crkve koja mu je posvećena.

Društvo je objavilo i nekoliko tiskovina (Antonija Čota i Marija Šeremešić, Dukat ravnice, 2003.; Marija Šeremešić, Stopama nasljeđa, 2005.; Marija Šeremešić, Tragovi sjećanja, 2007.) te u povodu 70. obljetnice Društva CD Antonije Čote Od Miroljuba do Nazora (2006.). Više članova Društva suradnici su kalendara Subotička Danica, Leksikona podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca, a poetski stvaraoci sudjeluju na pjesničkim susretima Lira naiva. O 75. obljetnici Društva, 2012. godine objavljena je monografija Društva.

Dosadašnji predsjednici Društva bili su Antun Matarić – Tuna, Stipan Kalčan, Mato Škrabalo, Stipan Periškić, Antun Matarić – Tunča, Franja Krajninger, Mata Matarić, Alojzije Firanj, a od 2002. Šima Raič. Sadašnji predsjednik Društva je Mata Matarić.

HKUD Vladimir Nazor jedno je od najistaknutijih hrvatskih društava u Vojvodini i Sombor čini kulturnim središtem podunavskih Hrvata. Za svoj rad i postignute rezultate Društvo je dobilo mnogobrojna priznanja i nagrade na mnogim smotrama i natjecanjima, Listopadsku nagradu Sombora 1977., Plaketu Saveza socijalističke omladine Vojvodine Heroj Pinki, priznanje Jugoslavenskoga festivala djece u Šibeniku 1984., Iskru kulture Kulturno-prosvjetne zajednice Vojvodine 1980., Orden bratstva i jedinstva sa srebrnim vijencem 1986. i dr.

 Dana 8. prosinca 2011. godine, odlukom predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića, a na inicijativu Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Subotici i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, HKUD Vladimir Nazor dobilo je priznanje Povelju Republike Hrvatske.

Bačka

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2022
    Najave i kalendar
  • Hosanafest 2022
  • Šokci i baština
  • Izložba Matkoviću u čast povodom 100. obljetnice rođenja
  • V. Međunarodni festival tradicijskog pjevanja
  • 21. Dani hrvatske knjige i riječi – dani Balinta Vujkova
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima