Knjige izdavaštva

 • Hrvati u Banatu: Doseljavanje, tradicijska baština, identitet

  Hrvati u Banatu: Doseljavanje, tradicijska baština, identitet

  Naruči
 • Izabrana djela Balinta Vujkova: Basne i pripovijetke

  Izabrana djela Balinta Vujkova: Basne i pripovijetke

  Naruči
 • Dani hrvatske knjige i riječi 2021. – zbornik radova

  Dani hrvatske knjige i riječi 2021. – zbornik radova

  Naruči
 • Godišnjak za znanstvena istraživanja 13

  Godišnjak za znanstvena istraživanja 13

  Naruči
 • Antun Gustav Matoš: Josipu Jurju I, kralju naših svih ideala

  Antun Gustav Matoš: Josipu Jurju I, kralju naših svih ideala

  Naruči
 • Ivan Armanda: Majka Anuncijata Kopunović (1887. – 1956.)

  Ivan Armanda: Majka Anuncijata Kopunović (1887. – 1956.)

  Naruči
 • Dražen Živić, Sandra Cvikić, Tomislav Žigmanov: Demografska i društvena održivost Hrvata u Vojvodini : aktualni trendovi, izazovi i perspektive

  Dražen Živić, Sandra Cvikić, Tomislav Žigmanov: Demografska i društvena održivost Hrvata u Vojvodini : aktualni trendovi, izazovi i perspektive

  Naruči
 • Nova riječ 1-2 za 2021.

  Nova riječ 1-2 za 2021.

  Naruči
 • Vojislav Sekelj: Više, više od riječi : sabrane pjesme

  Vojislav Sekelj: Više, više od riječi : sabrane pjesme

  Naruči
 • Dani hrvatske knjige i riječi 2020 – zbornik radova

  Dani hrvatske knjige i riječi 2020 – zbornik radova

  Naruči
 • Izabrana djela Balinta Vujkova : Pripovi(je)tke 2

  Izabrana djela Balinta Vujkova : Pripovi(je)tke 2

  Naruči
 • Godišnjak za znanstvena istraživanja 12

  Godišnjak za znanstvena istraživanja 12

  Naruči
 • Nova riječ 1-2 za 2020.

  Nova riječ 1-2 za 2020.

  Naruči
 • Katarina Čeliković: Književnost u zrcalima

  Katarina Čeliković: Književnost u zrcalima

  Naruči
 • Ivan Skenderović: Tragom starih matičnih knjiga u Subotici : Povijest jedne male grane velike porodice Skenderović

  Ivan Skenderović: Tragom starih matičnih knjiga u Subotici : Povijest jedne male grane velike porodice Skenderović

  Naruči
 • Godišnjak za znanstvena istraživanja 11

  Godišnjak za znanstvena istraživanja 11

  Naruči
 • Olga Šram: Cilika Dulić Kasiba

  Olga Šram: Cilika Dulić Kasiba

  Naruči
 • Izabrana djela Balinta Vujkova: Pripovitke 1

  Izabrana djela Balinta Vujkova: Pripovitke 1

  Naruči
 • Dani hrvatske knjige i riječi 2019 – zbornik radova

  Dani hrvatske knjige i riječi 2019 – zbornik radova

  Naruči
 • Identitet srijemskih Hrvata kroz prizmu tradicijske baštine

  Identitet srijemskih Hrvata kroz prizmu tradicijske baštine

  Naruči

Moglo bi Vas zanimati...

 • 2023
  Najave i kalendar
 • Nela - čežnja za susretom
 • 150. obljetnica rođenja biskupa, svećenika i pisca Lajče Budanovića - sveta misa
 • Najava: 150. obljetnica rođenja biskupa, svećenika i pisca Lajče Budanovića - akademija
 • Uskrsna izložba u Tavankutu
 • Uskrsna izložba u Srijemskoj Mitrovici
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima