KD Ivan Antunović - Subotica

Objavljeno: 06.04.2009. Pregleda: 12

Opći podaci

Katoličko društvo Ivan Antunović

Osnovano 1989. (kao Katolički institut za kulturu, povijest i duhovnost Ivan Antunović

Broj članova: oko 80 redovitih članova

Kontakt

Trg Svete Terezije br. 3, 24000 Subotica 

Tel: +381 (0)64 2296 303 

E-mail: drustvoia@gmail.com

Web adresa: www.kdias.org

Vodstvo 

Josip Štefković, predsjednik,

Tel: +381 (0)64/22-96-303

Marija Mandić, potpredsjednica

Emina Kujundžić, tajnica

Danijel Mandić, rizničar

Sekcije (odjeli) 

Bunjevačko-šokačka knjižica Ivan Kujundžić – pročelnica Tatjana Pelhe

Arhivski odjel Lajčo Budanović – pročelnik Dražen Skenderović

Odjel za znanost, književnost i umjetnost Josip Andrić – pročelnica Klara Dulić Ševčić,

Etnološki odjel Blaško Rajić – pročelnica Jelena Piuković

Nakladnički odjel Ivan Evetović – pročelnik Tomislav Vojnić Mijatov

Manifestacije i aktivnosti: 

Razgovor, siječanj 

Dani biskupa Ivana Antunovića, siječanj

Književna večer u okviru Dužijance, kolovoz

Susret subotičkih zborova 

Susret dječjih crkvenih zborova Zlatna harfa

Izložba božićnjaka, prosinac

Izdavanje katoličkog lista Zvonik

Izdavanje godišnjeg kalendara Subotička Danica

 

Više o udruzi

Katoličko društvo Ivan Antunović je udruga vjernika katoličke vjeroispovijesti, osnovana radi očuvanja, istraživanja i unapređenja kulturne, povijesne i crkvene baštine Hrvata u Bačkoj, te promicanja kršćanskih vrijednosti u javnosti glede aktualnih pitanja i događaja u društvu. Na crkvenom području Društvo je mješovito i privatno vjerničko društvo s pravnom osobnošću, koje se ravna prema odredbama Zakonika kanonskog prava i svoga Statuta. Na građanskom području Društvo ima svojstvo pravne osobe i ravna se prema odredbama Zakona o udrugama („Službeni list RS“, br. 51/2009) i svoga Statuta. Pokretači ideje o osnivanju bili su svećenici Marko Vukov i Josip Temunović te odvjetnik Bela Ivković. Dekret o osnivanju potpisali su biskup u miru Matija Zvekanović i subotički biskup Ivan Pénzes 4. XI. 1989., a osnivačka skupština održana je u sjemeništu Paulinum 26. III. 1990. Dekretom su imenovana „prva tri asistenta“ (vodstvo Instituta) – svećenici Lazar Ivan Krmpotić, Stjepan Beretić i Andrija Kopilović. Okuplja hrvatski kler iz Bačke te intelektualce bliske Katoličkoj crkvi. Osnovan je pod nazivom Institut Ivan Antunović, 1997. mijenja ime u Katolički institut za kulturu, povijest i duhovnost Ivan Antunović, a 2013. godine u Katoličko društvo za kulturu povijest i duhovnost Ivan Antunović. Kasnije dolazi do još jedne promjene imena, tako da sada glasi Katoličko društvo Ivan Antunović. Sjedište ima u Subotici.

Djelovanje Društva se ostvaruje kroz odjele: Bunjevačko-šokačka knjižnica Ivan Kujundžić, Arhivski odjel Lajčo Budanović, Odjel za znanost, književnost i umjetnost Josip Andrić, Etnološki odjel Blaško Rajić te Nakladnički odjel Ivan Evetović. Od 1991. godine u siječnju organizira godišnju manifestaciju Razgovor. Riječ je o obnovljenoj manifestaciji, koja je održavana u Subotičkoj matici početkom siječnja 1934.-41. u spomen obljetnice smrti biskupa Ivana Antunovića. Vrlo plodno je djelovanje Izdavačkoga odjela koji je samostalno ili u sunakladništvu objavio pedesetak naslova u različitim nakladničkim cjelinama (Serija Duhovnost: edicije Poezija, Meditacije, Kateheza, Sveci, Teološki eseji, Razgovori, Narodno blago; Serija povijesna baština; Edicija Zavičajni velikani; Edicija Izabrana djela; Edicija monografija; Edicija baština; Biblioteka suvremeni pjesnici; Narodni običaji bačkih Hrvata) ili izvan njih. Izdavao je Zbornik Ivan Antunović 1990.-94., bio je nakladnik lista Bačko klasje 1991.-94. i kalendara Subotička Danica 1991.-94. te od 2014. do danas. U nakladi Društva tiskan je molitvenik Slava Božja Stjepana Beretića (1996., 2003².).

Organiziralo je velik broj znanstvenih skupova, književnih večeri, koncerata, izložaba, obilježavanja obljetnica hrvatskih velikana u Vojvodini i dr. Te kulturne aktivnosti bile su osobito važne tijekom 1990-ih, kada drugih institucija hrvatskoga naroda u Bačkoj gotovo da i nije bilo (osim HKC-a Bunjevačko kolo iz Subotice; HKPD-a Matija Gubec iz Tavankuta, HKUD-a Vladimir Nazor iz Sombora, te HKPD-a Silvije Strahimir Kranjčević iz Berega). Od 1999. priređuje izložbu božićnih kruhova božićnjaka u Subotici, susret dječjih crkvenih zborova Zlatna harfa (od 2009.), skrbi o običaju čuvanja Božjeg groba u katedrali u Subotici (od početka XXI. st.), s Hrvatskom čitaonicom iz Subotice suorganizator je Pokrajinskoga susreta pučkih pjesnika Lira naiva (od 2003.), a obnovilo je i spomen-kuću Bele Gabrića, u kojoj je imalo sjedište od 2005. Komorni zbor Collegium musicum catholicum djeluje u sklopu Društva od 2004. Od 1991. dodjeljuje godišnju Antušovu nagradu, koja od 2008. nosi naziv Nagrada Ivan Antunović.

Na čelu Društva isprva je Lazar Ivan Krmpotić (1990.-95.), a poslije njega Andrija Kopilović.

U pastoralnom centru Augustinianum u Subotici održana je 25. lipnja 2013. godine izborna skupština Katoličkog instituta za kulturu, povijest i duhovnost Ivan Antunović. Na izbornoj skupštini usvojene su izmjene i dopune statuta, a promijenjen je i naziv te ustanove. Umjesto dosadašnjeg Katoličkog instituta, ta značajna ustanova Crkve u Hrvata Subotičke biskupije od tada nosi ime Katoličko društvo za kulturu, povijest i duhovnost Ivan Antunović. Tu izbornu skupštinu pripremilo je radno predsjedništvo koje je imenovao biskup Ivan Pénzes. Radno predsjedništvo je radilo u sastavu: mons. Stjepan Beretić, dr. sc. Andrija Anišić i dr. sc. Josip Ivanović dok je tajničke poslove obavljao dr. sc. Ivica Ivanković Radak.

Na skupštini je izabrano novo predsjedništvo Društva koje su činili: mons. Stjepan Beretić, predsjednik, dr. sc. Josip Ivanović, potpredsjednik, dr. sc. Ivica Ivanković Radak, tajnik te Lazar Cvijin, rizničar.

U sljedećem mandatu (2017. – 2021.) predsjednik je bio dr. sc. Ivica Ivanković Radak, potpredsjednik Lazar Cvijin, rizničar Danijel Mandić a tajnica Klara Dulić.

Od konca svibnja 2021. predsjednik Društva je Josip Štefković, potpredsjednica Marija Mandić, rizničar Danijel Mandić a tajnica Emina Kujundžić.

Na čelu Bunjevačko-šokačke knjižnice Ivan Kujundžić je Tatjana Pelhe, Dražen Skenderović rukovodi Arhivskim odjelom Lajčo Budanović, Odjel za znanost, književnost i umjetnost Josip Andrić vodi Klada Dulić Ševčić. Na čelu Etnografskog odjela Blaško Rajić je Jelena Piuković, a pročelnik Nakladničkog odjela Ivan Evetović je Tomislav Vojnić Mijatov. Osim pročelnika pojedinih odjela, Ivica Ivanković Radak i Svetislav Milanković izabrani su za članove Vijeća Društva. Službu nadzora Društva vrše Marijan Vukov, Zdenka Ivković Grabner i Darko Lovrić.

Katarina Čeliković

Bačka

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2022
    Najave i kalendar
  • Izložba povodom 150. obljetnice rođenja kipara Roberta Frangeša-Mihanovića
  • Hosanafest 2022
  • Šokci i baština
  • Izložba Matkoviću u čast povodom 100. obljetnice rođenja
  • V. Međunarodni festival tradicijskog pjevanja
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima