Susretom kulturnih udruga do bolje povezanosti i suradnje

Objavljeno: 06.12.2011. Pregleda: 2

Na tradicionalnom 3. redovitom radnom susretu predstavnika hrvatskih kulturnih udruga u Vojvodini, u organizaciji Hrvatskog nacionalnog vijeća u suradnji sa Zavodom za kulturu vojvođanskih Hrvata, održanom 3. prosinca 2011. godine u prostorijama Hrvatskog nacionalnog vijeća, bilo je riječi o izradi kalendara kulturnih događaja za 2012. godinu, o medijskom predstavljanju kulturnog događaja i o kriterijima za raspodjelu sredstava na natječajima.

U koordinaciji Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata napravljen je kalendar kulturnih zbivanja za 2012. godinu koji su predstavile Katarina Čeliković i Ljiljana Dulić Mészáros. Uz vrlo aktivnu suradnju s prisutnim predstavnicima udruga, kalendar je popunjavan ali će se konačna verzija napraviti do kraja prosinca kako bi svi zainteresirani mogli dobiti konačnu verziju kalendara. Na taj će se naći izbjeći vremenska preklapanja, a bit će i lakša koordinacija zajedničkih nastupa, o čemu je također bilo riječi. Osjeća se velika potreba za udruživanjem ljudskih i financijskih resursa, napose u regijama gdje većih manifestacija do sada nije bilo.

Kako planirati komunikaciju s javnošću i kako predstaviti kulturni događaj javnosti, odnosno kako komunicirati s medijima, bila je tema predavanja diplomirane pedagoginje Marije Skala, koja ima dugogodišnje iskustvo u radu kao menadžer za odnose s javnošću i kao trener iz područja komunikacijskih i menadžment vještina. Iznimno važna tema za rad svake udruge koja djeluje na području kulture dolazi u pravo vrijeme budući da se svi subjekti u kulturi moraju prilagoditi suvremenim načinima komunikacije s javnošću, napose kada je riječ o predstavljanju svojega rada a samim tim i traženja sredstava za svoj rad. Ovo je predavanje podrobno dalo sliku o organizaciji kulturnog događaja i komunikaciji s medijima te može poslužiti svima koji se bave kulturom.

Na koncu, sudionicima susreta se obratio predsjednik Izvršnog odbora Hrvatskoga nacionalnog vijeća Darko Sarić Lukendić pojasnivši potrebu usuglašavanja kriterija za raspodjelu sredstava pri natječajima na koje udruge konkuriraju. Član Izvršnog odbora HNV-a zadužen za kulturu Andrej Španović je rekao kako smo svi svjesni da je novac koji kulturne udruge dobivaju nedovoljan za njihovo redovito funkcioniranje, pa se stoga mora štedjeti gdje god je to moguće. U razgovor su se uključili predstavnici udruga te je dogovoreno da će se već postojeći kriteriji još jednom utvrditi i dopuniti te poslati svim udrugama kako bi prema njima mogli aplicirati na natječaje.

Na susretu se okupilo 40-tak predstavnika 32 hrvatskih udruga kulture u Srbiji.

Tekst: Katarina Čeliković
Fotografije: Ljiljana Dulić Mészáros

Aktivnosti Zavoda

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2023
    Najave i kalendar
  • 18. Međunarodni okrugli stol Urbani Šokci – I. dan - Osijek
  • 18. Međunarodni okrugli stol Urbani Šokci – II. dan - Monoštor
  • Prijenos mise na HRT 1 iz Male Bosne
  • 7. Matoševi dani u Tovarniku
  • 7. Matoševi dani u Beogradu
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima