Hrvatske institucije i organizacije u Vojvodini na društvenim mrežama (II.)

Objavljeno: 08.07.2020. Pregleda: 54

radio marijaUz tri hrvatske profesionalne institucije u Srbiji – Hrvatsko nacionalno vijeće, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Novinsko-izdavačku ustanovu Hrvatska riječ i političku stranku Demokratski savez Hrvata u Vojvodini, veliku i odgovornu ulogu u promoviranju kulturnog naslijeđa ovdašnjih Hrvata imaju hrvatske udruge, kojih, po trenutnom popisu sastavljenom za potrebe izrade Strategije informiranja na hrvatskom jeziku u RS, ima 40 – od čega 37 na području Bačke, Srijema i Banata, a tri u Beogradu. Činjenica da su gotovo sve (34) prisutne na Facebooku daje povod da se istraži i prikaže u kolikoj mjeri i na koji način one koriste ono što im nudi ova popularna društvena mreža.

Promocija kulture i kulturnog naslijeđa

Prije nego li izdvojimo neke pozitivne, odnosno negativne primjere za gore navedeno, treba istaknuti da se udruge, kada je u pitanju njihovo financiranje, u odnosu na spomenute profesionalne institucije nalaze u lošijem, da ne kažemo podređenom položaju. Osim na njihovo kontinuirano djelovanje i opseg aktivnosti i sadržaja koje nude, manjak financijskih sredstava svakako se odražava i na dodatne angažmane, kakvi su, primjerice, vođenje i održavanje Facebook stranica ili grupa. To za posljedicu može imati, a u nekim slučajevima i ima, neredovitu prisutnost (nekad i po više mjeseci) na ovoj mreži, čime onda njeno postojanje, može se reći, gubi smisao. Iz tog bi razloga, barem kada su udruge kulture (kojih je i najviše) u pitanju, moglo biti opravdano i korisno postojanje jedne zajedničke stranice na kojoj bi one objavljivale najave događaja, kraća izvješća s njih uz nekoliko fotografija, te ostale teme iz područja kulture. No, dok se to dogodi, il’ ne dogodi, da vidimo kakva je situacija s našim udrugama na Fb-u.

Udruge kulture...

Od udruga kulture, kada je prisutnost na ovoj društvenoj mreži u pitanju, svakako treba izdvojiti i istaknuti Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Tavankuta. Zahvaljujući, prije svega entuzijazmu administratora, gotovo svakodnevno se na Fb stranici koja nosi naziv „HKPD Matija Gubec“ postavljaju informacije koje se tiču rada i aktivnosti ovog društva – od fotografija i video snimki s mnogobrojnih gostovanja i nastupa članova svih njegovih sekcija, foto zapisa s vjerskih i drugih blagdana proslavljenih u tavankutskoj crkvi, odnosno župi, tekstovi o ovom selu i Gupcu objavljeni u tjedniku Hrvatska riječ i drugim ovdašnjim te hrvatskim medijima. Brojka od skoro dvije i pol tisuće pratitelja kao i broj lajkova i šerova govori u prilog tome da se ova stranica redovito prati i privlači pažnju korisnika. Ovo je Društvo jedno od rijetkih koje, osim Facebook stranice, ima i Fb grupu „HKPD Matija Gubec Tavankut“, a pokrenulo je i aktivno je i na stranicama – „Galerija Prve kolonije naive u tehnici slame“, „Etnosalaš ‘Balažević“, „Seminar bunjevačkog stvaralaštva“ i „Tavankut – misto di sunce grli Bačku“, što potvđuje da je ono itekako svjesno važnosti svoga promoviranja i na ovaj suvremen način.
U prilog činjenici da je Kulturno-umjetničko društvo Hrvata Bodrog iz Monoštora među aktivnijim vojvođanskim udrugama kada su u pitanju promocija kulturnog naslijeđa, angažman članova u sekcijama i učestalost nastupa, ide i ona o njegovoj redovitoj prisutnosti na Fb stranici – „KUDH ‘Bodrog’“. Na tjednom nivou na nju se postavljaju informacije i fotografije o aktivnostima Društva i njegovih članova, tekstovi o njima objavljeni u medijima i na internetu, a budući da se reobjavljuju i pojedini sadržaji s Fb stranica hrvatskih profesionalnih institucija, ova stranica Društvu ne služi samo za samopromociju već nudi i sadržaje od šireg značaja za hrvatsku zajednicu.
Kao jedan od pozitivnih primjera prisutnosti na društvenim mrežama svakako treba izdvojiti i Udrugu banatskih Hrvata iz Zrenjanina, koja svoju Fb stranicu „Udruga banatskih Hrvata – Udruženje banatskih Hrvata“, osim za informiranje o svojim i aktivnostima (prije svega političkim) njezinog predsjednika, prenošenjem tekstova objavljenim u raznima medijima, koristi za upoznavanje s brojnim znamenitim banatskim Hrvatima. Tako ona, osim informativne, ima i kulturološko-povijesnu dimenziju.
Kada je riječ o udrugama iz područja kulture koje imaju svoju Fb stranicu, ali je u nedovoljnoj mjeri ili na neodgovarajući način koriste, spomenut ćemo HKPD Silvije Strahimir Kranjčević iz Berega koje je svoju posljednju objavu imalo u srpnju 2017. godine, HKUPD Matoš Plavna s posljednjim postom u svibnju 2019., HKPD Matija Gubec iz Rume koja sadržaje objavljuje na srpskom, a posljednji je postavljen u studenom prošle godine, HKUD Ljutovo iz Mirgeša također s informacijama na srpskom koje uz to objavljuje veoma rijetko (posljednju 2019., a pretposljednju 2018.), te HKUD Kolo iz Subotice koje je na Fb-u prisutno na tjednom nivou, ali opet s tekstovima na srpskom jeziku.
Opravdanost za nedovoljnu učestalost objava može se naći, primjerice, u nedostatku osoba koje bi se bavile ovim poslom, kao i u nedostatku financijskih sredstava koja su, ipak, u određenoj mjeri i nakon nekog vremena dobrovoljnog rada, ipak neophodna da bi se on provodio tijekom duljeg vremena. No, za činjenicu da neko društvo, koje predstavlja hrvatsku nacionalnu manjinu, za što je potvrda i prefiks „hrvatsko“ u njegovom nazivu, pruža informacije na većinskom jeziku, teško da se može naći neko objašnjenje i opravdanje. Ako onaj koji vodi stranicu ne vlada dobro hrvatskim standardnim jezikom, najave događaja, informacije o njima i komentare uz postavljene sadržaje trebao bi pisati makar na bunjevačkom ili šokačkom govoru.

... mediji...

Od medijskih udruga, od kojih je registrirano svega četiri – Udruženje Marija, Hrvatska udruga novinara Cro-info odnosno Cro-news i Hrvatska nezavisna lista, i sve su prisutne na Facebooku, kao najaktivniju treba istaknuti Udruženje Marija koje na svoju stranicu „Radio Marija Srbije“ svakodnevno postavlja po nekoliko postova. Činjenica da pruža informacije koje se tiču isključivo ove udruge, odnosno medija, a da ju prati gotovo tri tisuće osoba (najviše pratitelja od svih hrvatskih institucija, udruga i organizacija), dokaz je da ova stranica treba nuditi sadržaje koji ili predstavljaju udrugu/organizaciju ili naziv iza koje stoji, jer se korisnik prije svega zbog njih i odlučio pratiti je. Ako se na njoj nađu teme iz područja koje pratitelja ne zanimaju, to, u velikom broju slučajeva, rezultira time da se stranica prestane posjećivati. 
Hrvatska udruga novinara Cro-info i Cro-news pokrenula je svoju Fb-u stranicu »UN Cro-Info« s ciljem, prije svega, promoviranja svojih medijskih proizvoda koje emitira u okviru televizijskog programa (Cro-info vijesti i autorske emisije Motrišta i Zlatna škatulja), a potom i pružanja informacija o svim temama koje se tiču hrvatske zajednice u Srbiji. Međutim, prvobitni cilj, zbog nedostatka financijske potpore, doveden je u pitanje do te mjere da se praktično ni ne provodi. Naime, zbog neredovitog financiranja ove udruge izostaje emitiranje spomenutih emisija, pa tako i redovito održavanje/vođenje njene Fb stranice. To je dokaz, kao i u slučaju ostalih udruga, da se aktivnosti poput prisutnosti na društvenim mrežama ne mogu održati na duge staze ukoliko za to ne postoji određena materijalna potpora.

... i ostale udruge...

Na popisu ostalih hrvatskih udruga koje imaju svoju Fb stranicu nalaze se: Udruga Naša djeca, Udruga hrvatske mladeži u Vojvodini KROV, Hrvatski demokratski forum, Hrvatski građanski savez, Hrvatski poslovni klub Beograd i Društvo srpsko-hrvatskog prijateljstva Nikola Tesla.
Od njih ćemo ovog prigodom izdvojiti one aktivnije, među kojima je Udruga Naša djeca, koja na istoimenoj stranici, na tjednoj razini informira svoje pratitelje o svim aktivnostima koje se tiču, prije svega, obrazovanja na hrvatskom jeziku. Tako se na njoj mogu naći sadržaji podijeljeni s Facebook stranica „Hrvatsko nacionalno vijeće – obrazovanje“ i „NIU ‘Hrvatska riječ’ Subotica“, te ostali tog tipa. Tako, zahvaljujući ovoj udruzi i njezinom prisustvu na najposjećenijoj društvenoj mreži među ovdašnjim Hrvatima, informacije o prednostima obrazovanja na hrvatskome jeziku stižu do većeg broja članova ove zajednice, čime ona i ovim putem obavlja jednu od svojih glavnih misija.
Uz ovu, tu je još jedna jedna stranica koja je u posljednja tri mjeseca dosta aktivna na Facebooku (pokrenuta u ožujku ove godine, za pretpostaviti je, zbog predstojećih izbora), a to je ona Hrvatskog demokratskog foruma. Osim za promociju predizbornih aktivnosti svoje udruge, ona ovu društvenu mrežu, kao što je slučaj i još s nekim „novorođenim“ Fb stranicama u ovoj kampanji (nećemo ih navoditi jer je vrlo vjerojatno da neće biti dugog vijeka), koristi ne samo za isticanje svojih kvaliteta, već i za kritiziranje protivničke strane. No, to je nešto na što su birači navikli i što je prisutno među svim sudionicima političkog života u predizbornom vremenu, a i nije tema za analizu u ovom tekstu.

Izvor: Hrvatska riječ (Ivana Petrekanić Sič)

Aktivnosti Zavoda

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2024
    Najave i kalendar
  • Predstavljanje knjige poezije MAGMA Nevene Mlinko
  • Dan rođenja biskupa Ivana Antunovića - praznik hrvatske zajednice u Republici Srbiji
  • Dani Hrvata Bunjevaca u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji
  • Međunarodni Marijanski pučki festival Zdravo budi, Marijo!
  • 11. saziv umjetničke kolonije Panon
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima