LIV. Znanstveni kolokvij „Posmrtni običaji srijemskih Hrvata“

Objavljeno: 11.04.2018. Pregleda: 24

Golubinci crkvaLIV. Znanstveni kolokvij ZKVH-a na temu Posmrtni običaji srijemskih Hrvata bit će održan u petak, 13. travnja (aprila) 2018. godine, s početkom u 18.30 sati u prostorijama Pastoralnog centra u Golubincima (Đurđevska 6)
Uvodničarka: Sindy Vuković, studentica diplomskog studija antropologije i komparativne književnosti.

U svom radu autorica analizira posmrtne običaje Hrvata iz Srijema, istražena u tri lokaliteta: Petrovaradin, Sot i Golubinci, u razdoblju od 3. do 7. travnja 2017. godine, u sklopu kolegija Prakse terenskog istraživanja pod vodstvom profesorice dr. sc. Milane Černelić. Intervjuirano je šest kazivača. Svrha istraživanja bila je utvrditi na koji se način posmrtni običaji i obredi, kao tradicijski oblici simboličkog ponašanja, manifestiraju unutar istraživane kulture, koje sve dimenzije obuhvaćaju i u kojoj mjeri se i dalje prakticiraju. Rad je podijeljen na sljedeće tematske cjeline: pripreme za smrt (predznaci smrti, odjeća za ukop, praštanje, pokojnikova ostavština, pomazanje), radnje neposredno nakon smrti (postupanje s tijelom pokojnika, uređivanje odra, vjerovanja), oglašavanje i objavljivanje smrti, bdijenje, pogreb, daća, žalovanje, grob, nakon sahrane (odlazak s groblja, misa, Sisvete, sjećanje na mrtve) i ostala vjerovanja vezana uz smrt.
Sindy Vuković rođena je 1995. godine u Čakovcu. Osnovnu školu završila je u Nedelišću. Uz to je pohađala i Osnovnu glazbenu školu u Varaždinu. Srednjoškolsko obrazovanje stekla je u Gimnaziji Josipa Slavenskog u Čakovcu. Nakon završetka srednje škole upisala je dvopredmetni preddiplomski studij antropologije i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Preddiplomski studij završila je 2017. i stekla akademski naziv sveučilišne prvostupnice antropologije i komparativne književnosti. Trenutno je na 1. godini diplomskog studija.

Obaveštenje o kolačićima