Manje novca za informiranje na jezicima nacionalnih zajednica u Somboru

Objavljeno: 14.03.2017. Pregleda: 36

manje novca za inform.u somboruSomborska gradska kasa ove godine za ostvarivanje javnog interesa u području informiranja izdvojit će 12 milijuna dinara, što je dvostruko više novca nego prije godinu dana. Ali to udvostručavanje medijskog dinara nije jedina razlika natječaja iz 2016. i 2017. godine. Razlika je u tome što su ove godine značajan dio tog novca dobili mediji izvan Sombora, pa i mediji koji su gotovo potpuno nepoznati na domaćoj medijskoj sceni. Preostali novac, a riječ je o nešto manje od devet milijuna dinara, dobit će somborske lokalne TV postaje, tjednik Somborske novine, pa i nevladina organizacija koja je osnovana koncem prošle godine.

 

Gledano po odobrenim iznosima na začelju su nacionalne zajednice, i to bunjevačka i hrvatska, koji su za svoje projekte dobili 150.000, odnosno 50.000 dinara. U ovoj podjeli medijskog kolača programskih sadržaja na mađarskom jeziku nema, jer nitko nije podnio projekt za informiranje na mađarskom jeziku.

Hrvatskoj zajednici 50.000 dinara

Za informiranje više od 7.000 Hrvata koji žive u Somboru i nekoliko okolnih sela u cijeloj 2017. godini grad će izdvojiti 50.000 dinara. Riječ je o jednosatnoj emisiji Glas Hrvata koju HKD Vladimir Nazor priprema jednom tjedno.

„Kada je objavljen natječaj po kome su sredstva u odnosu na 2016. godinu udvostručena sigurno je da smo očekivali više novca, a naša očekivanja su išla u pravcu da ćemo biti izjednačeni s bunjevačkom manjinom koja je prethodnih godina dobivala tri ili četiri puta više sredstava od nas. No, iako su sredstva sa šest povećana na 12 milijuna dinara mi smo dobili dvostruko manje novca nego što je to bilo u prošloj godini. S obzirom na to da je jasno da se sredstva dijele u svrhu izborne kampanje jasno je da oni koji su dijelili taj novac nemaju interesa da daju sredstva nacionalnim manjinama. Prije nekoliko godina predlagali smo, nažalost bez uspjeha, da na lokalnim natječajima mogu sudjelovati samo mediji s tog područja, jer smo predvidjeli da će sve to biti pretvoreno u jednu farsu, jer ce najveći dio sredstava otići velikim medijima. Došli smo do toga da sredstva dobivaju mediji sa strane, ali i oni koji su osnovani samo mjesec dana prije raspisivanja natječaja. Nadam se da će u narednom razdoblju biti više sluha za potrebe informiranja nacionalnih manjina na svom jeziku“, kaže predsjednik HKD-a Vladimir Nazor iz Stanišića Ivan Karan i dodaje da je dodijeljenih 50.000 dinara ne samo podcjenjivanje udruge koja producira emisiju Glas Hrvata već i cijele hrvatske zajednica od komisije koja je obavljala raspodjelu sredstava.

Po Karanu rješenje za lokalne sredine, pa i Sombor, bilo bi preciziranje određenog iznosa sredstava za svaku nacionalnu zajednica, a ta sredstva bi se raspoređivala unutar svake zajednice po natječajima. No, on nije optimist da će do takvih promjena brzo doći.

„Moja konstatacija je da nije dobro, da nije korektno, da je ovo podcjenjivanje cijele hrvatske zajednice, ali reakcije ne očekujem ni od predstavnika hrvatske zajednice“, kaže Karan.

Bez obzira na umanjena sredstva Glas Hrvata će se i dalje emitirati jednom tjedno u trajanju od jednog sata na Radiju Fortuna, kažu u uredništvu ove emisije.

Sve po zakonu

Predsjednik komisije na osnovi čijeg prijedloga ja raspoređen medijski dinar u Somboru Vladan Stefanović iz Subotice nije htio razgovarati o podjeli medijskog dinara u Somboru uz obrazloženje da nije ovlašten davati nikakve komentare, jer je on samo jedan od triju članova komisije koja je samo sačinila prijedlog koji su gradska tijela Sombora usvojili, ali su ga isto tako mogli i odbaciti. On je još dodao da je za Komisiju bitna kvaliteta projekta, bez obzira na to odakle projekt došao, ali je generalna ocjena da su projekti loši, napose oni koje su podnijeli lokalni mediji.

Nadležne u Gradskoj upravi pitali smo smatraju li da je, s obzirom na brojnost pripadnika nacionalnih zajednica u Somboru, 200.000 dovoljno da bi svi građani Sombora bili na pravi način informirani na svom jeziku i što se planira uraditi da se to ne ponovi i naredne godine?

„Komisija za ocjenu projekata i utvrđivanje prijedloga o dodjeli sredstava za ostvarivanje i unaprjeđivanje javnog interesa u području javnog informiranja ocjenjivala je potpuno neovisno sve pristigle prijave. Svakako bismo željeli za medijske kuće nacionalnih zajednica odvojiti više sredstava, ali u skladu s ograničenim mogućnostima proračuna grada Sombora za 2017. godinu, nije postojala mogućnost da se za javni poziv u 2017. godini opredijeli više od 12 milijuna dinara“, kaže pomoćnik gradonačelnika zadužen za kulturu i informiranje Branislav Svorcan.

Izvor: Hrvatska riječ (Z. Vasiljević)

Obaveštenje o kolačićima