Nevena Mlinko na 43. Zagrebačkoj slavističkoj školi u Dubrovniku

Objavljeno: 01.09.2014. Pregleda: 38

Zagrebacka slavisticka skola2014 1-mNa inicijativu Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i ove, 2014. godine Zagrebačka slavistička škola (43. po redu) osigurala je jednu stipendiju za polaznika iz Vojvodine. Škola se održala u Dubrovniku od 18. do 29. kolovoza, a ovogodišnja stipendistica iz Vojvodine je vanjska suradnica Zavoda, profesorica srpskog jezika i književnosti Nevena Mlinko iz Subotice.

Zagrebacka slavisticka skola2014 2-mZagrebačka slavistička škola (Hrvatski seminar za strane slaviste) posebna je aktivnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Škola je započela s radom 1972. godine s namjerom da potiče i promiče poznavanje hrvatskoga jezika, književnosti i kulture, ponajprije među inozemnim studentima kroatistike/slavistike te među znanstvenicima i nastavnicima na stranim sveučilištima. Središnji je oblik djelovanja Škole organizacija godišnjega seminara koji svojim polaznicima nudi kroatističke sadržaje, organizira lektorate i proseminare, prevodilačke radionice, tematske cikluse predavanja, kulturne događaje i sl.

Zagrebacka slavisticka skola2014 3-mOvisno o stupnju znanja hrvatskoga jezika polaznici 43. seminara pohađali su obvezne lektorate. Gramatičke i konverzacijske vještine usavršavali su s lektoricama Aidom Korajac, Jelenom Cvitanušić Tvico, Anom Kodrić i Tatjanom Pišković, a oni koji posjeduju znatnu jezičnu kompetenciju uključili su se u proseminare Retorika otpora (Nikola Košćak), Hrvatsko pjesništvo modernizma i postmodernizma (Ivana Drenjančević) i Jezične politike (Petar Vuković, Krešimir Mićanović). Zainteresirani polaznici odabrali su jedan od dva ponuđena fakultativna proseminara Jezik i pismo hrvatskih srednjovjekovnih tekstova (Vera Blažević Krezić) te Hrvatsko društvo u socijalizmu: svakodnevica i modernizacija (Igor Duda).

Na 43. seminaru Andrea Zlatar Violić, Ozren Biti, Zrinka Božić Blanuša, Marina Protrka Štimec, Tatjana Jukić, Leonida Kovač, Nikica Gilić, Krešimir Bagić, Krešimir Mićanović, Lada Badurina, Ivo Pranjković i Marko Samardžija održali su dvanaest predavanja okupljenih oko zajedničke teme Jezične, književne i kulturne politike. Ciklus predavanja osmislili su Krešimir Mićanović i Maša Kolanović. Kulturni program ticao se iste teme – održan je ciklus hrvatskoga dokumentarnog filma te su priređena večernja izlaganja o hrvatskome političkom performansu i politikama obrazovanja (Suzana Marjanić, Mario Kovač, Ivana Perica, Marijana Hameršak, Goran Pavlić).

Zagrebacka slavisticka skola2014 4-mNa 43. seminaru predstavljen je najnoviji zbornik u izdanju Zagrebačke slavističke škole Prostor i izmještenje u hrvatskoj književnosti i kulturi. Zainteresirani polaznici pohađali su filmsku radionicu koju je vodila Janet Alilović, a u sklopu poslijepodnevnoga fakultativnog programa organizirani su studijski obilasci dubrovačkih znamenitosti i stručni izleti na Elafitsko otočje, u Cavtat i Ston.

Nakon dvotjednoga pohađanja lektorata i proseminara polaznicima su uručene diplome, a prikazan je i film o 43. seminaru koji je nastao u seminarskoj filmskoj radionici.

Sakralni objekti Bačka

Pogledajte sve

Moglo bi Vas zanimati...

  • 2024
    Najave i kalendar
  • Dvadeseta obljetnica Radio Marije u Srbiji
  • Općinska smotra recitatora Pjesniče naroda mog
  • Znanstveni kolokvij ZKVH-a o ulozi kulturnog nasljeđa bačkih Hrvata Šokaca u ostvarivanju funkcija rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav
  • XIII. Seminar bunjevačkog stvaralaštva u Tavankutu
Pogledajte sve

Obaveštenje o kolačićima